Du er her: Forside Bysamfund og bydele Holstebro Boligudbygning på lang sigt

Boligudbygning på lang sigt

Planlægning af nye udbygningsområder i kommuneplanen foregår for en 12 årig periode. Når der peges på områder til boligudbygning på lang sigt, er det områder der tænkes taget i anvendelse efter den 12 årige planperiode.

Det langsigtede udbygningsområderne vist herunder er udlagt således at der kan udgraves et større søområde som en attraktion for bebyggelsen.

Hvis sandet fra udgravningerne kan bruges til indbygning i motorvejen vil der blive arbejdet på at tage områderne i anvendelse på et tidligere tidspunkt.

Det forudsætter at de øvrige boligudbygningsområder reduceres tilsvarende således at der stadig er balance mellem det forventede boligbehov og arealudlæggene til boligudbygning.

Det mest sandsynlige scenarie vil være at Alstrup område i den nordlige del af byen og Hornshøj området i den østlige del af byen reduceres til fordel for de to nye områder.

Vælges denne løsning vil reduktionen og de nye arealudlæg foretaget gennem et kommuneplantillæg og en detaljeret lokalplanlægning, når det bliver nødvendigt at råde over arealerne.

Prins Burisvej mellem Halgård / Mejdal og Tvis

Rødt skraveret område - boligområde på sigt

Et større område på ca. 170 ha der giver mulighed for udgravning af et større søområde. Der er mulighed for at søen kan få en størrelse der er tilstrækkelig til et internationalt rostadion.

Det rekreative område, herunder søen udgør ca. halvdelen af arealet der udlægges til boligformål.

Mejrup sydøst

Rødt skraveret område - boligområde på sigt 

Et noget mindre område på ca. 50 ha hvoraf ca. 1/3 udlægges til sø og rekreativt område.

Områdets størrelse betyder at vi kan holde to udbygningsområder åbne i den østlige del af byen. Hornshøjområdet vil som konsekvens heraf blot blive udbygget over en længere årerække.

 

 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed