Du er her: Forside Bysamfund og bydele Holstebro Detailhandel i byudviklingsområder

Detailhandel i byudviklingsområder

I de tre primære byudviklingsretninger, som er beskrevet under afsnittet "Boligudbygning", mod hhv. nordvest (Alstrup-Krunderup), øst (Hornshøj-Mejrup) og sydøst (Halgård-Tvis) er der, bortset fra Brugsen i Mejrup, ingen lokal dagligvareforsyning. Derfor skal det i hovedstrukturen fremgå hvor der skal planlægges for dagligvarehandel i de enkelte bydele.

Nordvest, Alstrup og Krunderup

Byudviklingsområdet ligger mellem Idrætscenter Vest og Krunderup, omkring Alstrup. Her skal der kunne bygges ca. 4-500 boliger over de næste 12 år.

Dagligvaremæssigt antages bydelen i 2021 at bestå af Alstup med ca. 1.200 indb., af Krunderup med 1.000 indb., af Harald Leths Vej og Poul Rytters Vej med 1.400 indb. I alt ca. 3.000 indbyggere.

Ved en gennemsnitlig husstandstørrelse på 2,2 personer giver det 1.400 husstande.

Dagligvareforbruget er i 2012 ca. 70.000 kr. pr. husstand pr. år. Uden at fremskrive forbruget vil den totale dagligvarekonsum i bydelen være mindst 100 mio. kr. i 2025.

De nærmeste dagligvarebutikker ligger i Ellebækcentret 2 km. Væk, og i Lavhedecentret, 3,5 km væk.

Bydelscenter Alstrup

På denne baggrund vurderes det, at der bør udlægges areal til et bydelscenter i den vestlige bydel til at optage en større del af omsætningen til dagligvarer.

Det vil sige et samlet butiksareal på ca. 2.000 m2. Det vil formindske transportbehovet og give bydelen en større identitet - alt afhængig af hvor og hvordan bydelscentret udformes.

Øst, Hornshøj og Mejrup

Byudviklingsområdet omfatter Hornshøj, Gl. Hornshøj, Mejrup og Sletten. Området vil blive udbygget med. 4-500 boliger de kommende 12 år.

I 2025 vil der i den østlige del af byen bo ca. 3.500 indbyggere, fordelt på 400 indb. i Hornshøj, 2.500 i Mejrup og 600 på Sletten. Ved en gennemsnitlig husstandstørrelse på 2,2 personer giver det 1.600 husstande.

Dagligvareforbruget er i 2012 ca. 70.000 kr. pr. husstand pr. år. Uden at fremskrive forbruget vil den totale dagligvarekonsum i bydelen være mindst 112 mio. kr. i 2025.

I bydelen er der én dagligvarebutik, Brugsen i Mejrup, med en ca. omsætning på 32 mio. kr. i 2012. Der er således en markant mindre dagligvarehandel i den østlige del af Holstebro, end forbruget.

Bydelscenter Hornshøj

På denne baggrund vurderes det, at der bør placeres et bydelscenter centralt i den østlige bydel til at optage en større del af omsætningen til dagligvarer. Det vil sige et samlet butiksareal på ca. 3.000 m2.

Det vil formindske transportbehovet og give bydelen en større identitet, alt afhængig af hvor og hvordan bydelscentret udformes. Bydelscentret placeres ved Rundkørslen Viborgvej / Østre Ringvej.

Sydøst, Halgård og Tvis

Byudviklingsområdet strækker sig fra Halgård til Tvis. Området vil blive udbygget fra Halgård ind mod byen til Østre Plantage og fra Tvis mod nord-vest.

Dagligvaremæssigt antages bydelen i 2025 at bestå af det eksisterende Halgård med 300 husstande, af Tvis med ca. 400 husstande, af det nye boligområde Halgård Vest med ca. 200 husstande samt af det nye Tvis vest med ca. 100 husstande. I alt ca. 1000 husstande.

Dagligvareforbruget er i 2012 ca. 70.000 kr. pr. husstand pr. år. Uden at fremskrive forbruget vil den totale dagligvarekonsum i bydelen være mindst 70 mio. kr. i 2025. De nærmeste dagligvarebutiker ligger i Tvis, i Mejdal og på Herningvej inden for Ringvejen.

Bydelscenter Tvis

På denne baggrund vurderes det, at der kan placeres et bydelscenter i den sydvestlige bydel til at optage ca. halvdelen af omsætningen til dagligvarer.

Det vil sige et samlet butiksareal på ca. 1.000 m2. Det vil formindske transportbehovet og give bydelen en større identitet - alt afhængig af hvor og hvordan bydelscentret udformes.

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed