Service

Skoler og byudvikling

I de tre primære byudviklingsretninger, som er beskrevet under afsnittet "Boligudbygning", mod hhv. nord-vest (Alstrup-Krunderup), øst (Hornshøj-Mejrup) og syd-øst (Halgård-Tvis) ligger der skoler og daginstitutioner med forskellig kapacitet til at modtage de kommende børn.
Derfor skal rækkefølgen i byudviklingen tilpasses kapaciteten i de pågældende skoler og daginstitutioner.

Nordvest, Alstrup og Krunderup

Byudviklingsområdet ligger mellem Idrætscenter Vest og Krunderup. Her skal der kunne bygges ca. 4-500 boliger over de næste 12 år.
Der ligger tre skoler omkring det nye byområde.

Naur-Sir Skole, Krunderup

Antallet af børn i alderen 6-16 år i det nuværende skoledistrikt og i den nuværende prognose, vil være faldende fra 200 i 2012 til 150 i 2025.

Skolen har i øjeblikket 116 elever fra 0.-7. klasse. Skolen har 1-spor.

Denne skole kan godt modtage en del flere elever.

Ellebækskolen

Antallet af børn i alderen 6-16 år i det nuværende skoledistrikt og i den nuværende prognose, vil være svagt faldende fra 672 i 2012 til 600 i 2025.

Ellebækskolen har i øjeblikket 323 elever fra 0.-7. klasse. Skolen er på vej fra at være 3-sporet til at blive 2-sporet.

Denne skole kan godt modtage lidt flere elever.

Ellebækcentret

Birkelundskolen

Antallet af børn i alderen 6-16 år i det nuværende skoledistrikt og i den nuværende prognose, vil være svagt faldende fra 581 i 2012 til 451 i 2025.

Birkelundskolen har i øjeblikket 322 elever fra 0.-7. klasse og 163 i 8-9. klasse. Skolen er 2-sporet, men har været, og er bygget til 3-spor.

Denne skole kan godt modtage en del flere elever.

Konklusion for nord-vest
Ved at flytte på skoledistrikterne, vil de tre skoler kunne modtage elever fra det nye byområde uden at skulle udvides, og samtidig blive stabiliseret.

Øst, Hornshøj og Mejrup

Byudviklingsområdet omfatter Hornshøj og Mejrup. Sletten er fuldt udbygget.

Området skal kunne udbygges med 4-500 boliger de kommende 12 år.

Der er to skoler som kan betjene Hornshøj, Sletten og Mejrup.

Mejrup Skole

Antallet af børn i alderen 6-16 år i det nuværende skoledistrikt og i den nuværende prognose, vil falde en smule fra 577 i 2012 til 546 i 2025.

Mejrup Skole har i øjeblikket 359 elever fra 0.-7. klasse. Overbygningen 8-9. klasse overflyttes fra 2013 fra Skave til Mejrup, med 114 elever. Skolen er ved at blive udvidet til 3-spor.

Denne skole kan godt modtage en del flere elever på baggrund af den nye udvidelse.

Rolf Krake Skolen

Antallet af børn i alderen 6-16 år i det nuværende skoledistrikt og i den nuværende prognose, vil stige en smule fra 747 i 2012 til 763 i 2025.

Rolf Krake Skolen har i øjeblikket 454 elever fra 0-7. klasse. Overbygningen 8-9. klasse har 128 elever. Skolen har 3-spor, men er bygget til flere.

Denne skole kan godt modtage en del flere elever fra Hornshøj.

Konklusion for øst
Med den planlagte udvikling i Hornshøj, og en parallel udvikling i Mejrup Syd, vil det være mest hensigtsmæssigt at ændre skoledistrikt og lade hele Hornshøjområdet høre til Rolf Krake Skolen, mens Mejrup Skole kan tage fremtidige elever fra Mejrup Syd.

Det har været overvejet at bygge en ny skole i Hornshøj som en slags indskole med 0-3 klasse. Det er stadig en mulighed hvis der skulle blive for meget tryk på de to eksisterende skoler i øst.

Sydøst, Halgård og Tvis

Byudviklingsområdet strækker sig fra Halgård til Tvis. Området vil blive udbygget fra Halgård mod ind mod byen og fra Tvis også mod Holstebro.

Området skal kunne udbygges med 4-500 boliger de kommende 12 år.

Der er to skoler som kan betjene Halgård, Mejdal og Tvis.

Halgård Skole

Antallet af børn i alderen 6-16 år i det nuværende skoledistrikt og i den nuværende prognose, vil være ret stærkt stigende fra 442 i 2012 til 544 i 2025.

Halgåd Skole har i øjeblikket 364 elever fra 0.-7. klasse. Skolen er på vej fra at være 2-sporet til at blive 3-sporet.

Denne skole vokser meget de næste 4 år og bør ikke tilføres flere elever før 2017, hvis lokaleressourcerne skal udnyttes bedst.

Tvis Skole

Antallet af børn i alderen 6-16 år i det nuværende skoledistrikt og i den nuværende prognose, vil stige en noget fra 274 i 2012 til 325 i 2025.

Tvis Skole har i øjeblikket 203 elever fra 0-7. klasse. Overbygningen 8-9. klasse har 123 elever. Skolen har 1-spor, og det passer fint til kapaciteten.

Denne skole bør ikke modtage flere elever end forudset.

Konklusion for syd-øst
Der er knapt plads på de to skoler til de kommende 12 års forventede bolig- og befolkningsvækst. Derfor vil det være er fordel for skolekapaciteten i syd-øst, hvis der holdes igen med boligbyggeriet indtil 2017.


 

 

 

Kort
Byudvikling og rammer

Daginstitutioner

Ellebækcentret

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed