Du er her: Forside Bysamfund og bydele Holstebro Trafik og stier

Trafik og stier

Status for vejprojekter

Byrådet har følgende større vejprojekter på budgettet for de nærmeste år:

  • Omprofilering af Stationsvej
  • Omprofilering af Enghavevej og ombygning af rundkørsel ved Nørreport.

Trafikale konsekvenser af byudviklingsplaner vil betyde at Alstrupvej skal omlægges og udvides. Østre Ringvej skal forlænges i nordlig retning. Halgårdvej skal forlænges mod nord-vest ind i det nye boligområde, evt. forbindes med Tjørnevej via en bro over jernbanen.

Ringvejen

Ringvejen i Holstebro mellem Herningvej og Struer Landevej er i dag den mest trafikerede strækning i Vestjylland. Årsdøgntrafikken svinger mellem 15.000 og 18.000 biler i døgnet. Det er langt over den kapacitet, som vejen er bygget til.

En stor del af byudviklingen ligger øst for Ringvejen. Trafikken vil derfor stige på Ringvejen og i vejkrydsene i mange år frem. Det er både et kapacitetsmæssigt og et sikkerhedsmæssigt problem. Set i lyset af disse planer vil motorvejen være en central del af løsningen, men med de nødvendige forbedringer indtil motorvejen er etableret.               

Herningvej

Næst efter Ringvejen er Herningvej den største trafikale udfordring i de kommende år. Årsdøgntrafikken er på knapt 14.000. Vejdirektoratet forventer en stigning de kommende 7 år på ca. 19 %  = +2.700 biler i døgnet. Kørebanen er 8 meter bred. Antallet af lastbiler varierer mellem 800 og 1500 lastbiler i døgnet. Dertil kommer et betydeligt antal landbrugsmaskiner. Beslutningen om at anlægge motorvej mellem Herning og Holstebro vil sikre en fordeling af trængselsproblemet.

Viborgvej

Viborgvej er ligeledes stærkt trafikeret med ca. 10.000 årsdøgntrafik mellem Hodsagervej og Ringvejen. Derfor har der længe været planer om at anlægge en omfartsvej nord om Mejrup. Nu da motorvejen er en realitet øst om Mejrup er omfartsvejen ikke længere aktuelt.

Nordre Ringvej

Den tredje vigtige vejstrækning er Nordre Ringvej, der i 2008 blev forlænget ud til Mozartsvej ved Idrætscenter Vest. Det giver en stærkt forbedret adgang til idrætscentret og tung fjerntrafik kan nu ledes ad Mozartsvej - selvom det ikke er optimalt med krydsende børn og unge ved idrætscentret. Transittrafikken mellem Lemvig og Herning går i øvrigt gennem midtbyen.
Det er målet, at forlænge Nordre Ringvej frem til Vilhelmsborgvej lige syd for Krunderup. Forlængelsen skal tillige ses i sammenhæng med ny byudvikling i dette område. Det er nu en del af motorvejsprojektet at Nordre Ringvej forlænges således at transittrafikken ledes direkte over i motorvejen.

Omfartsvej ved Mejrup

Der er reserveret areal til en omfartsvej nord om Mejrup by. Det er en arealreservation, der har ligget i mange år - uden at der er aktuelle planer om en realisering. Når motorvejen er realiseret, vil der komme en reel indikation af, hvordan trafikken udvikler sig. Motorvejen vil være med til at fordele trafikken, men om det betyder, at Viborgvej bliver mere eller mindre belastet kan ikke forudsiges.

Motorvej

Ovennævnte trængsels- og sikkerhedsproblemer vil blive løst når den kommende motorvej fra Herning, øst om Tvis og Mejrup til Struer Landevej-Nordre Ringvej bliver etableret. Det vil på sigt flytte trafik fra Ringvejen over på motorvejen og derved aflaste Ringvejen. 

Stationsvej

 

 

 

 


 

 

Kortbilag 1
Byudvikling og rammer

Kortbilag 2
Planlagt trafik og vejklasser

pdf Cykelruteplan Holstebro Kommune

Rundkørsel ved Herningvej

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed