Indledning - Bysamfund og bydele

De enkelte bysamfund beskrives i dette afsnit i forhold til hvilke mål og udviklingstiltag der skal til for at skabe rum til den forventede bolig- og befolkningsudvikling. Afsnittet rummer både statusredegørelse, hovedstruktur, retningslinier og rammer for lokalplanlægning.

Udviklingsmål for kommunen

Kommuneplanen bygger på forventninger der svarer til udviklingen i området de seneste 6 - 10 år. I den periode er der opført 197 boliger om året. Forventningerne til de kommende 12 år er dæmpet en smule og er omkring 150 boliger om året

Befolkningstilvækst, i hele kommunen, forventes at blive på ca. 972 indbyggere. Det betyder at der er behov for arealudlæg til byudvikling svarende til 1.800 boliger.

Erhvervsudviklingen forventes at fortsætte med forøget styrke, hvilket betyder at der vil blive behov for 100 ha erhvervsareal til udvidelse af eksisterende virksomheder og opførsel af nye.

Store Torv

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed