Du er her: Forside Bysamfund og bydele Rammer i det åbne land Erhverv og Hotelvirksomhed

Erhverv og Hotelvirksomhed

Lettere erhverv - Dansk Mink Papir A/S, syd for Borbjerg

Der er ca. 300 meter syd for Borbjerg udlagt et område på ca. 8,5 ha til lettere erhverv. Den eksisterende virksomhed inden for området er etableret med baggrund i en minkfarm og har de senere år fået flere landzonetilladelser til udvidelser, så bebyggelsens etageareal nu udgør cirka 6.000 m2 fabrik, lager og administration samt cirka 5.000 m2 minkhaller. Den fremtidige samlede bebyggelse inden for området må ikke overstige 22.000 m2.

Se rammer for erhvervsområde ved Borbjerg

Lettere erhverv – Nordvestjysk Galvanisering A/S, Hvam

Der er i Hvam udlagt et område på ca. 6,5 ha til lettere erhverv øst for Skivevej. Den eksisterende virksomhed inden for området har et bebygget areal på ca. 6.700 m2. Der er ikke lokalplan på området.

Se rammer for erhvervsområde i Hvam

Militært område

Jyske Dragonregiments bygninger og øvelsesterræn incl. støjkonsekvensområde er beliggende umiddelbar sydvest for Holstebro. Bygningsmassen er beliggende på et ca. 37 ha stort areal i den nordlige del af området. Øvelsesterrænet udgør et areal på ca. 1.150 ha. En eventuel udvidelse af kasernens bygningsmasse skal ske i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger.

Se rammer for Militært område

Borbjerg Mølle - hotel- og restaurationsvirksomhed - golfbane

En 9 hullers Pay & Play bane i umiddelbar tilknytning til Borbjerg Mølle Kro. Banelængde 1600 meter med store udfordringer for nybegyndere som for trænede golfspillere. Sværhedsgraderne er afstemt efter søer, vandløb og mosehuller samt morænebakkerne, som Borbjerg Møllesø er omgivet af.

Se rammer for Borbjerg Mølle

Hotel- og konferencecenter - Ny Skovlund

Best Western Hotel Ny Skovlund er til små og store konferencer, samt til overnatning for grupper og enkeltpersoner.

Hotellet ligger ved skov med løbestier og i gåafstand fra vandløb med fiskeret. Hotellet har 64 dobbeltværelser og møde- og selskabslokaler med plads til op til 700 personer. På hotellet findes swimmingpool, motionscenter, solarie og 18 hullers minigolfbane.

Se rammer for Ny Skovlund

Institutionen Savstrup

Dag- og døgninstitutionen Savstrup ligger syd for Viborgvej mellem Mejrup og Skave. Den vestlige del af området er fredskov, mens der på den østlige del ligger et trelænget bygningskompleks i 2 etager, omgivet af en parklignende have med store træer, nyttehaver mm. Samtidig er området er afgrænset af læhegn af større løvtræer.

Der er vejadgang til området både fra Grønnevang og fra Over Savstrupvej. Savstrup er et botilbud for voksne mennesker med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. I 2007 flyttede beboerne ind i 14 nye toværelseslejligheder med egne terrasser.
Savstrup er oprindeligt bygget som et drengehjem. Men i 1980 blev hjemmet overtaget af Ringkøbing Amt og omdannet til et tilbud for udviklingshæmmede. I dag fungerer Savstrup som et botilbud og hører under Region Midtjylland. Tilbuddet råder over 11 tdr. land, bestående af eng, skov, gartneri, dyrehold og en stor have.

Der er gode muligheder for at gå ture i området, ligesom der er minigolfbane, bold- og petanquebane, og bålplads til glæde for dem, der benytter dagtilbuddet.

Se rammer for Savstrup

Køreteknisk anlæg

Kørelærernes Øvelsesbane er et ca. 1,7 ha stort område ved Harrestrupvej syd for Holstebro by.

Se rammer for Køreteknisk anlæg

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed