Du er her: Forside Bysamfund og bydele Rammer i det åbne land Fritidsanlæg - sportsanlæg

Fritidsanlæg - sportsanlæg

Fritidscenter for motorsport

Flugtskydningsbane, speedwaybane og motocrossbane. Der er sydvest for Hogager udlagt et område på ca. 14,6 ha til fritidsformål. Området anvendes til flugtskydningsbane, speedwaybane og motocrossbane.

Det største anlæg er motocrossbanen med et areal på ca. 7 ha. Motocrossbanen er etableret med et 1500 m langt banespor indeholdende 13 ”hop” med en maksimalhøjde på 2,50 m over afgravet terræn. Banesporet er omgivet af et system af støjvolde.

Se rammer for Fritidscenter

Ulfborg Skyttecenter

Skydebanen er beliggende i Ulfborg Plantage vest for Ulfborg og blev etableret i 1947. De tilhørende bygninger er opført fra 1972 til 1978. Der er i alt 9 bygninger på skydebanen, hvoraf en er kantinebygning, en anden er et værksted og resten er overdækkede standpladser. I værkstedet laves skydeskiver i træ.

Se rammer for Ulfborg Skyttecenter

Svæveflyveplads

Der er sydvest for Nr. Felding ved Sognstrupvej udlagt et område på ca. 19,5 ha. til Holstebro Svæveflyveplads. Pladsen rummer et klubhus og hangarbygninger.

Se rammer for Svæveflyvepladsen

Holstebro Golfbane - Råsted

En 18 hullers "skovbane", der er åbnet i 1970, beliggende i Råsted Plantage, hvor man på hvert hul er omgivet af skov i form af gran, birk og fyr samt 9 hullers bane, som er beliggende i mere åbent terræn og er lidt kortere, men alligevel spændende – 2 baner med hver sin identitet. Til banen hører et klubhus og golfbutik.

Se rammer for Holstebro Golfbane

Golfbane Storådalen

Golfbanen, der blev åbnet i 2007, består af en 18 hullers udfordrende bane, en Pay’n Play bane med 9 huller samt træningsfaciliteter. De 18 huller er anlagt i Storådalen lige vest for Holstebro. Skrænten ud til Storådalen adskiller kuperet mark og ådal.

På det øverste areal ligger hullerne delvist i det fri land og delvist i skov. På det nederste areal ligger hullerne med vand i spil. Tre slugter skærer ind i skråningen og giver yderligere variation og udfordring. Til banen hører et klubhus med restaurant.

Se rammer for Golfbane Storådalen

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed