Du er her: Forside Bysamfund og bydele Rammer i det åbne land Herregårde - Slotte

Herregårde - Slotte

Nr. Vosborg

Nr. Vosborg har med sin beliggenhed på kanten mellem havet og landet haft en strategisk placering ved Storeå's udmunding. Mange prominente gæster har gennem tiden besøgt herregården. H.C. Andersen boede her 14 dage i 1859 og Frederik den VII og grevinde Danner var på besøg i 1861. Nr. Vosborg og dens jorder er placeret med nogle af Danmark største fredede arealer som nærmeste naboer.

Der hører 216 ha til herregården. Mod vest, langs Vesterhavet og Nissum Fjord, findes reservater med et rigt fugleliv. Mod øst ligger et næsten 100 km2 stort statsskovdistrikt med Nørre Vosborg Hede, Ulfborg og Stråsø Plantager. Skovbjerg Bakkeø mod sydøst er et næsten uberørt bakkeland fra istiden. Mod nord afgrænser Storåen Nr. Vosborgs jorder. Nr. Vosborg er nu gennemrestaureret og åben for offentligheden som et kultur- og erhvervscenter i Vestjylland. I forbindelse med restaureringen er der tilføjet et større hotelafsnit.

Se rammer for Nr. Vosborg

Pallisbjerg

Nordvest for Staby ligger Pallisbjerg, der er omgivet af voldgrave og høje træer Det er en større gård, som kan dateres tilbage til 1536 og var dengang opført i bindingsværk. Efter to brande blev gården genopbygget i dens nuværende form.

I 1941 blev Pallisbjerg solgt til staten. Siden 1997 har gården været i privat eje og er blevet total renoveret. Gården bringer minder om en falden storhed – der atter får lov at blomstre. Der er senest blevet indrettet 2 luksuøse ferieboliger i tårnbygningen. Kommuneplanen giver mulighed for yderligere fritidsfaciliteter.

Se rammer for Pallisbjerg

Rydhave Slots Ungdomsskole

Slottets historie kan føres tilbage til begyndelsen af 1300-tallet. Slotsbygningen er fredet og slotssøen er udpeget som fortidsminde. Der er en 100 m beskyttelseszone omkring slotsbygningen og søen, Ungdomsskolen består af mange forskellige bygninger. Den ældste del er slottet, Bakkehuset og Hytterne, der er elevboliger. Der foruden er der undervisningslokaler, værksteder og idrætshal.

I 1956 blev Rydhave indrettet til efterskole, de første 10 år med plads til 63 elever. Drenge om vinteren og piger om sommeren. Senere blev Rydhave en drengeskole, som med stigende elevtal fortsatte frem til sommeren 1986. Siden da har Rydhave været en skole for både drenge og piger - nu med plads til 144 elever.

Se rammer for Rydhave Ungdomsskole

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed