Du er her: Forside Bysamfund og bydele Rammer i det åbne land Museer - Hjerl Hede

Museer - Hjerl Hede

Hjerl Hede

Hjerl Hede Frilandsmuseum er en af egnens største turistattraktioner, med et årligt besøgstal på omkring 100.000. Antallet af turister, der kommer til området, er størst i sommermånederne, når der er levendegørelse af museets aktiviteter. Hjerl Hedes Frilandsmuseum er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum, der er organiseret som selvejende institution.

Museet består af Den Gamle Landsby, Jysk Skovmuseum og Mosebrugsmuseum. Bygningssamlingen på Hjerl Hedes Frilandsmuseum omfatter mere end 50 forskellige bygninger, der dels belyser byggeskik og boligindretning på landet, dels en række af de elementer, der er karakteristiske for det ældre, danske landsbymiljø herunder landhåndværk.

Frilandsmuseet blev grundlagt i 1930 og har igennem årene udviklet sig til et større museumsområde. Der er i perioden opført et stort antal historiske landsbyhuse samt de nødvendige driftsbygninger og publikumsfaciliteter. Området, der i dag bruges til museumsaktiviteter, udgør et areal på ca. 76 ha. Museumsområdet der udgør ca. 1/3 af arealet indeholder de historiske bygninger og driftsbygninger. Den øvrige del af området anvendes til skov- og dyrkningsforsøg, der er relateret til museumsdriftens forskning.

Frilandsmuseet ligger i det åbne land, i hede- og plantageområdet nord for Sevel og umiddelbart vest for Flynder Sø. Hele museumsområdet indgår i en større frivillig status-quo fredning fra 1934 omkring Flynder Sø. Fredningen blev gennemført for, at bevare områdets landskabelige, geologiske og naturhistoriske værdier.

Fredningskendelsen giver dog mulighed for museets bevarelse og udvidelse. Området ved frilandsmuseet omfatter en del beskyttede naturarealer, primært heder men også mindre søer, moser og enge. En mindre del af området er EF- habitatområde, som betyder, at den særlige natur skal bevares.

Der er udarbejdet en lokalplan for området, med det mål at skabe rammer der sikrer en fortsat udvikling af frilandsmuseet og de dertil hørende aktiviteter. Ligeledes sikrer planen at den fremtidige udvikling sker med den nødvendige hensyntagen til områdets særlige landskabs- og naturværdier.

Se rammer for Hjerl Hede

Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle

Den 14. april 1986 stiftedes som selvejende institution Fonden for Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, med følgende formål: at fremme idéen om Folkeuniversitetet som bindeled mellem videnskab, kunst og samfund — at oprette og drive Skærum Mølle som udviklingscenter for folkelig og åben universitetsundervisning — samt ud fra Folkeuniversitetets formål at udbygge samarbejdet med andre institutioner på uddannelsesmæssige og forskningsmæssige områder.

Skærum Mølle ligger sydøst for Vemb hvor Storå og Lilleå mødes. Hovedbygningen er opført i 1865 af etatsråd A.E.M. Tang, der ejede herregården Nr. Vosborg. Avlsbygninger fra 1928 og aftægtsbolig fra 1914. Det historiske bygningskompleks modsvares af et moderne bygningsværk, ”Huset for Sten og Stjerner” på den gamle teglværksplads. Det er en monumental murstensskulptur skabt af kunstneren Per Kirkeby.

Se rammer for Skærum Mølle

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed