Skoler

Rydhave Slots Ungdomsskole

Slottets historie kan føres tilbage til begyndelsen af 1300-tallet. Slotsbygningen er fredet og slotssøen er udpeget som fortidsminde. Der er en 100 m beskyttelseszone omkring slotsbygningen og søen, Ungdomsskolen består af mange forskellige bygninger. Den ældste del er slottet, Bakkehuset og Hytterne, der er elevboliger. Der foruden er der undervisningslokaler, værksteder og idrætshal.

I 1956 blev Rydhave indrettet til efterskole, de første 10 år med plads til 63 elever. Drenge om vinteren og piger om sommeren. Senere blev Rydhave en drengeskole, som med stigende elevtal fortsatte frem til sommeren 1986. Siden da har Rydhave været en skole for både drenge og piger - nu med plads til 144 elever.

Se rammer for Rydhave Ungdomsskole

Staby Efterskole

Staby Efterskole ligger 2 km vest for Ulfborg. Der har siden 1853 været skole på dette sted. Først højskole, senere vinterlærerseminarium og sidst efterskole fra 1923.

I takt med tiden og udviklingen - muliggjort af stabilitet i elevgrundlaget - er skolen blevet udbygget, så den i dag fremstår som en fuldt udbygget skole med plads til ca. 150 elever.

Der er senest bygget et ny elevhus, der blev taget i brug i starten af dette skoleår og endnu et elevhus er under opførsel.

Se rammer for Staby Efterskole

Tvindskolerne, Madum

Tvindskolerne, som er et pædagogisk eksperiment fra starten af 1970’erne, ligger 4 km sydvest for Ulfborg. Den rejsende Højskole flyttede til stedet fra Fanø i 1972, og lidt senere samme år startede Det nødvendige Seminarium. Det første hold byggede selv deres skole. Senere er der kommet Den Internationale Efterskole, Friskolen og Dagskolen til.

Vindmøllen er et eksempel på, at dér hvor mennesker går sammen om en vision, lægger hovederne i blød og sætter kræfterne ind, kan der banes nye veje. Det første spadestik til møllen blev gravet af 400 mennesker på Tvind i 1975. Det var elever, deltagere og lærere fra skolerne, der var på Tvind det år. Lærerne havde besluttet, at bygge verdens største vindmølle for at forsyne skolerne med billig, ren og vedvarende energi. Byggeriet af møllen tog 3 år.

Se rammer for Tvind Skolerne

EUC MIDT, Ulfborg Kjærgaard

EUC MIDT er et erhvervsuddannelsescenter, som rummer en teknisk skole, et teknisk gymnasium, et efteruddannelsescenter og en afdeling for leder- og teknikeruddannelser. EUC MIDT har 6 afdelinger med hovedsæde i Viborg. Skolerne har 320 ansatte og 1700 årselever.

EUC MIDT, Ulfborg Kjærgaard er beliggende 5 km sydøst for Ulfborg. Skolen blev etableret i midten af forrige århundrede med base på et større landbrug med fokus på entreprenørfaget og senere er etableret gartnerafdeling.

Se rammer for Ulfborg Kjærgård 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed