Ulfborg by

Ulfborg by er, som den største by i den vestlige del af kommunen med ca. 2.000 indbyggere, udpeget til områdecenter

Ulfborg by skal rumme de funktioner, som er af betydning for servicering af den vestlige del af kommunen, f.eks. offentlig borgerservice, idrætshal, svømmehal, stadion, overbygningsskole, daglig- og udvalgsvarehandel samt større og trafikalt velbeliggende erhvervsområder. Der skal arbejdes på, at virksomheder og service, der har betydning for den vestlige del af kommunen, skal bevares og udbygges.

Mål

  • Boligbyggeriet i planperioden fortsætter, som de foregående 12 år, i form af et alsidigt byggeprogram med både ejer- og lejeboliger.
  • Sikre forsyningen med byggemodnet boligareal i den udstrækning og takt, det er nødvendigt for at tilgodese boligbehovet.
  • Boligerne skal have en beliggenhed, som tilgodeser en hensigtsmæssig placering i forhold til arbejdspladser, institutioner, trafiksystem, friarealer og forsyningsanlæg.
  • Fremtidens boligbyggeri skal være så varieret som muligt. Der skal kunne bygges parcelhuse, etagehuse og tæt-lave huse. De forskellige boligtyper skal placeres, så de supplerer hinanden.
  • Boligbyggeriet skal, ud over rimelige familieboliger, også tilgodese behovet for små boliger for unge og ældre. Boligerne skal integreres i den samlede boligbebyggelse.
  • Aktivt arbejde på at skaffe projektudstillinger til byen med alternative boligformer, alternativ energianvendelse i boligen, eksempler på nye gademiljøer og lignende.
  • Sikre, at de fornødne fysiske rammer er til stede for erhvervsudviklingen i form af ledige, byggemodnede industrigrunde.

 

Bredgade

 Ulfborg befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

 

Ændring af rammeområder 2013

Se oversigt her

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed