Du er her: Forside Bysamfund og bydele Ulfborg Boligudbygning

Boligudbygning

Den væsentligste tilgang af nybyggeri i den vestlige del af kommunen forventes fortsat at finde sted i Ulfborg, der har status som områdecenter. Byrådet vil sikre at der fortløbende er et tilstrækkeligt antal byggemodnede grunde til rådighed for at opfylde behovet.

I Ulfborg by er der fire udbygningsområder - to private og to kommunale, og i disse er der allerede byggegrunde i varierende størrelse til rådighed
I den kommende 12 årige periode forventes der opført 81 boliger, og med en samlet restrummelighed i de 4 områder på ca. 95 boliger, er der ikke behov for yderligere arealudlæg i planperioden.

Kommunale udstykninger

Odinsvej

Odinsvej er et lokalplanlagt boligudbygningsområde på ca. 6 ha. i den nordvestlige del af byen. Området er planlagt til at kunne rumme 35 åben-lav boliger samt areal til ca. 18 tæt-lav boliger. Området byggemodnes i etaper og i den seneste etape er der stadig 6 grunde til salg.

Syd for Odinsvej-boligområdet og Nørrevej er der medtaget et nyt område i kommuneplanens rammer på ca. 6 ha. Her er mulighed for ca. 40 boliger, hvis det er fritliggende parcelhuse, og et større antal hvis dele af området ved lokalplanlægningen udlægges til tæt-lav bebyggelse.

Søparken

Søparken er et lokalplanlagt boligudbygningsområde på ca. 9 ha i den sydlige del af byen. Området kan rumme ca. 41 fritliggende parcelhuse. Området er byggemodnet, og der er stadig 19 grunde til salg.

Private udstykninger

Rugvænget

En del af Rugvænget er et lokalplanlagt omdannelsesområde på ca. 1 ha nord for Harbogade som en del af ”Vængerne”. Området er planlagt til at kunne rumme 3 fritliggende parcelhuse og 12 tæt-lav boliger. Der er stadig plads til ca. 6 boliger

Søparken

I Søparkens vestlige del er der lokalplanlagt til 5 fritliggende parcelhuse på store grunde.

Udbygning på lang sigt

Den langsigtede boligudbygning, der rækker ud over planperioden, er planlagt til at foregå vest for Søparken.

 

Kort
Byudvikling og rammer

 

pdf Rummelighed i kommunens boligområder 

 

 

Bøgeparken

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed