Du er her: Forside Bysamfund og bydele Ulfborg Erhvervsområder

Erhvervsområder

Det er byrådets mål, at medvirke til at skabe så mange nye arbejdspladser som mulig og gode betingelser for erhvervslivet i Ulfborg. Det skal også ske ved at bevare det eksisterende antal arbejdspladser, ved bl.a. at tilbyde et varieret udbud af erhvervsarealer, der kan tilgodese alle virksomhedstypers krav til beliggenhed og kvalitet.

Miljømæssige forhold skal være i orden, således at der for den enkelte virksomhed skabes investerings- og produktionssikkerhed. Ved at tilbyde gode rammer for fritids- og familielivet vil kommunen være med til at tiltrække og fastholde veluddannet arbejdskraft.
Indenfor de seneste 5 år er der bygget ca. 4.100 m2 til eksisterende virksomheder. Der er ikke etableret nye virksomheder i denne periode.

Arealudlæg til erhverv

Det forventes også fremover, at hovedparten af erhvervsudviklingen i den vestlige del af kommunen vil foregå i Ulfborg.
Der er lokalplanplanlagt en udvidelse af erhvervsarealet mod syd bag ”Spillemandsplantagen” og syd for denne på ca. 8 ha.

Området byggemodnes i etaper og der er pr. 01. januar 2009 ca. 1,5 ha. til salg. Der forventes ikke behov for yderligere arealudlæg til erhverv i planperioden.

Industriarealet


 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed