Vinderup by

Vinderup by er, som den største by i den nordøstlige del af kommunen med ca. 3000 indbyggere, udpeget til områdecenter

Vinderup skal rumme de funktioner, der er af betydning for servicering af den nordøstlige del af kommunen, f.eks. offentlig borgerservice, idrætshal, svømmehal, stadion, overbygningsskole, daglig- og udvalgsvarehandel samt større og trafikalt velbeliggende erhvervsområder.

Søndergade

Mål

  • Befolkningstallet skal stige i et roligt tempo, eller som minimum fastholdes på et niveau hvor befolkningstallet er stabilt.
  • Vinderup by´s status som handelscenter for den nordøstlige del af kommunen skal styrkes.
  • Den eksisterende detailhandel og service skal styrkes, for derved at fastholde handelsoplandet og bevare/skabe nye arbejdspladser.
  • By- og boligmiljøer skal sikres en høj arkitektonisk kvalitet ved nybyggeri og ombygning.
  • Stationsbymiljøet og ældre bymiljøer skal bevares og forbedres.
  • Torve, pladser, gader og andre byrum skal forbedres, så de bliver smukkere og kommer i harmoni med, eller giver omgivelserne et løft.
  • Byen skal kunne tilbyde et varieret udbud af boligtyper, der kan tilgodese alle familieformers og aldersgruppers behov.

 

Vinjes Torv

 Vinderup befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

 

Ændring af rammeområder 2013

Se oversigt her

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed