Du er her: Forside Bysamfund og bydele Vinderup Det åbne land omkring Vinderup

Det åbne land omkring Vinderup

Vinderup skov

Nord og specielt nordøst for Vinderup by er udlagt et areal på ca. 700 ha, hvor der kan plantes skov. Feldborg Statsskovdistrikt har allerede opkøbt 143 ha og tilplantet ca. 50 ha. Opkøb af arealerne vil fortsætte og over en længere årrække vil man efterhånden kunne se konturerne af det endelige skovområde.

Ifølge skovrejsningsplanen vil eksisterende naturelementer i form af småsøer, våde enge, moseområder m.v. indgå i en variation med det område, der tilplantes til skov. Den bynære del af skoven skal være den mest rekreative og produktionsskoven skal tage mere til jo længere væk fra byen man kommer.

I den bynære rekreative del af skoven vil Byrådet arbejde på, at Vinderup Skov får et specielt præg, der kan gøre den interessant for både lokale og turister.

Der skal anlægges et stinet med forbindelser til Vinderup by og følgende funktioner skal indgå i de fremtidige overvejelser; naturskole, ridestier, ridecenter, kondistier, rastepladser, grillpladser, naturskulpturområde, forstbotanisk skovafsnit. Ideer, der vil blive arbejdet videre med og udviklet i den følgegruppe, som byrådet har nedsat til at samarbejde med Feldborg Statsskovdistrikt.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnittene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Sø- og engarealer nordøst for byen

Oddersmosen

Oddersmose, Landting mod vest og de nære områder omkring Vinderup By er henholdsvis B- og C- målsatte områder. Arealerne ud mod Limfjordskysten er udpeget som landskabsområder.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Oddersmose


 

 

Kort
Natur- og landskabsområder

 

Engarealer nord for byen

Indgang til Vinderup Skov

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed