Service

Offentlig service

I det tidligere rådhus er der i dag borgerservice, der lokalt kan servicere borgerne i forhold til opgaver, der ikke kræver fagspecialister.

Bibliotek

Vinderup Bibliotek er nu placeret i det tidligere rådhus sammen med den lokale borgerservice. Bibliotek og borgerservice samarbejder, så der er selvbetjening på biblioteket, når borgerservice er åben.

Kulturskole

Kulturskolen Vinderup har også fået plads i det gamle rådhus. Kulturskolen startede som musikskole og den er sidenhen udviklet til også at omfatte drama og billedkunst.

Sportsanlæg og stadion

I takt med, at det gamle stadion ved Sportsvej i større udstrækning vil blive anvendt til rekreativt areal for institutionsområdet og boligområdet, kan der måske blive behov for en udvidelse af Vinderup Stadion. Syd for de senest anlagte træningsbaner, er der yderligere etableret et græsareal, der kan udbygges til 2 træningsbaner ned mod Bjert Bæk. I den forbindelse kan det komme på tale at etablere en sti på tværs af sportsanlægget således, at det ikke længere er en barriere for trafik mellem bydelene.

Vinderup Hallerne

Er en selvejende institution, der drives og udvikles i samarbejde med kommunen. Der ydes lokaletilskud til de foreninger der bruger hallerne. Vinderuphallerne består nu af to idrætshaller og en svømmehal. Udvidelsen af centeret i 2012 med yderligere en idrætshal har givet bedre forhold for gymnaster og skytter.

Daginstitutioner

Der er tre børneinstitutioner i byen. Vindelevgård Børnehave med plads til 40 børn i alderen 3-6 år. Børnehuset Grønningen med et børnehaveafsnit med plads til 60 børn i alderen 3-6 år og vuggestueafsnit med plads til 24 børn. Børnehaven

Børnebakken har plads til 60 børn. P.t. er normeringen til 40 børn, samt 8 børn i en specialgruppe der hedder Smørblomsten, der er for børn med særlige behov omkring sprog, sociale samspil, fysisk træning m.m.

Vinderup Skole - mediateket

Vinderup Skole

Skolen er 2-sporet med 400 elever og undervisning fra 0. - 7. kl. Skolefritidshjemmet "Dragen" har adresse både ved skolen på Sevelvej og på Sportsvej. "Dragen" Sevelvej har 83 børn og "Dragen" Sportsvej, har plads til 90 børn

Det offentlige ved "Dragen" Sportsvej kan udvides i nordlig og østlig retning på arealer, der i dag anvendes af institutionerne. Det drejer sig om det gamle stadion og de tidligere håndboldbaner. Eventuelle bygningsmæssige udvidelser på børnepasningsområdet, forventes at finde sted her eller i tilknytning til de tre børnehaver.

Overbygningsskole

Vinderup Realskole har undervisning på 8.-10. skoleår fordelt på 10 klasser. Der er ca. 220 elever på skolen. Skolen er en privat friskole, men fungerer som en kommunal overbygningsskole for Vinderup Skole og oplandsskolerne.

Kulturcenter

Byrådet vil støtte oprettelse af et kulturcenter i Vinderup. Placeringen, hvad enten det er som nybyggeri eller i eksisterende bygninger, kan ske i centerområdet eller i områderne udlagt til offentlige formål. En placering i centerområdet vil støtte de øvrige bestræbelser på at gøre byen attraktiv og levende.

Ældre

Når antallet af ældre generelt er faldende, vil ændringer på ældreområdet hovedsagelig være i form af renovering af de bestående plejehjem. Eventuelle udvidelser på grund af værelsessammenlægning eller lignende, kan ske i forbindelse med de eksisterende institutioner. Udbygning af ældreboliger, som ligeledes forventes at være begrænset, kan ske både i boligområderne og i centerområdet. I de seneste år er både "Bakkebo" og Vinderup Plejehjem ombygget til  almene ældreboliger. Bakkebo indeholder desuden et ældrecenter med dagaktiviteter, cafeteria og storkøkken.

Der forventes ikke ændringer, der kræver større arealudlæg, på skoleområdet, omkring biblioteket eller til børne- og ungdomsinstitotionerne. Eventuelle ændringer eller udvidelser kan etableres indenfor de nuværende rammer.

 

 

Kort
Byudvikling og rammer

Børnehuset Grønningen - vuggestueafsnit

Hotel Vinderup

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed