Du er her: Forside Bysamfund og bydele Vinderup Trafik og stier

Trafik og stier

Omfartsvej

Der reserveres areal til placering af en vestligste linieføring af omfartsvejen og det er den linieføring, der har været reserveret i mange år. Det er Byrådets oplæg, at det kun er strækningen mellem Struervej og Skivevej der skal etableres.  

Omfartsvejen skal aflaste Nørregade og Søndergade for den tunge trafik, medens den lette trafik har mulighed for- og valgfrihed til at benytte begge veje. Etableringstidspunktet for den vestlige omfartsvej vil blive vurderet i forhold til, om den reelle trafikbelastning vil blive som prognoserne forudsiger. Når motorvejen er etableret til Holstebro nord skal det vurderes om den trafik den tiltrækker, specielt den tunge trafik, vil skabe forøget trafik gennem Vinderup by.

Når omfartsvejen er en mulighed trafikanterne kan vælge, så er det muligt at udforme den centrale del af Nørregade og Søndergade som sivegade - trafikken vil foregår på de handlendes præmisser.

Station og busterminal

Gennemførte projekter

Cykelsti mellem Vinderup by og Tværmose Industriområde er etableret og betjener nu både Ejsing og de ca. 500 arbejdspladser der er i erhvervsområdet. Cykelsti  mellem Vinderup by og lokalcentret Sevel er under etablering.

Stier

Stisystemerne i de nævnte udbygningsområder, både bolig- og erhvervsområder, vil blive udbygget og koblet på det overordnede stisystem. Der etableres i videst muligt omfang trafiksikre skoleveje i form af cykel-/gangstier langs eksisterende veje. Planerne for udbygning af cykelrutenettet kan ses her: Cykelruteplan Vinderup by - Cykelruteplan Holstebro Kommune

Der vil i planperioden blive foretaget en vurdering af, om der er behov for etablering af stier eller cykelstriber på strækningen fra Vinderup til Holstebro, hvor strækningen til Rydhave allerede er etableret. Byrådet vil i planperioden vurdere behovet for etablering af stier langs de overordnede veje. Med det formål at skabe intern sammenhæng i kommunen er en forbindelse mellem Holstebro og Vinderup nødvendig.

Det er oplagt at forbinde områdecentrene Ulfborg og Vinderup med Holstebro og dermed også skabe stiforbindelse til lokalcentrene og landsbyerne. Ligeledes vil en forbindelse til Skive blive vurderet.

 

Kortbilag 1
Byudvikling og rammer

Kortbilag 2
Vejklasser

pdf Cykelruteplan Holstebro Kommune 

pdf Cykelruteplan Vinderup by

Krydset Søndergade Sevelvej

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed