Du er her: Forside Det åbne land

Det åbne land

Når det gælder vores natur og miljø, skal vi sørge for, at der er balance mellem benyttelse og beskyttelse. Vores langsigtede mål er at skabe plads til endnu mere natur og et endnu bedre miljø.

Temaerne under det åbne land er alle "arvet" fra regionplanen. Retningslinier og tilhørende kortbilag er overført til kommuneplanen. Der er sket ændringer der hvor kommunen ønsker en ny udvikling og hvor den almindelige udvikling har afstedkommet det.

Natur og landskab

Natur- og landskabstemaerne er tilpasset, dels ved nye retningslinier, dels ved ændringer i de udpegede områders afgrænsning. Alle temaerne er tilpasset den nye kommunale virkelighed.

Retningslinier
Regionplan 2005 har i dag virkning som et landsplandirektiv som skal overholdes. Med kommuneplanen overføres retningslinierne med tilhørende kortbilag til kommuneplan. Regionplanen vil hermed forsvinde som administrationsgrundlag og fremover er det alene kommuneplanen der administreres efter.

Natura 2000 og vandplanerne
Alene de temaer der er omfattet af Natura 2000 og vandplanerne er ikke overført til kommuneplanen. Når de statslige planer på det område er vedtaget vil kommuneplanen være underlagt disse planer. I praksis vil de blive indskrevet i kommuneplanen som administrationsgrundlag, i lighed med de øvrige bestemmelser i kommuneplanen.

Stubbergård Sø

 

Karup Å

Geddal Strandenge

Vestkysten

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed