Kommuneplantillæg

Byrådet har den 20. juni 2017 vedtaget:

pdf forslag til kommuneplantillæg nr. 26: Boligområde ved Tingagervej 

pdf forslag til kommuneplantillæg nr. 23: Område til offentlige formål ved Idrætscenter Vest  

Kommuneplan 2017 - 2029

Forslaget er under udarbejdelse og vil kommer i offentlig høring i december og januar 2017/18.

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed