Du er her: Forside Indeks

?   A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   0   P   R   S   T   U   V   1   2   3


?

Ændring af rammeområder 2013
Ændringer i kommuneplanen - Kommuneplan 2017-2029

Til toppen af siden


A

Adresse
Affaldsvirksomheder
Akvakultur - opdræt af fisk og skaldyr
Alstrup - udbygning i nord
Arbejdsmarked

Til toppen af siden


B

Boliger og offentlig service
Boligudbygning
Boligudbygning
Boligudbygning
Boligudbygning på lang sigt
Borbjerg-Hvam
Bosætning og erhverv i lokalområderne
Bosætningsbyen - Holstebro
Bur
Bymønster
Byomdannelse og kvalitet
Bysamfund og bydele
Byudviklingsområder i midtbyen
Bæredygtig udvikling
Børn og unge

Til toppen af siden


C

Cityområdernes afgrænsning
Cityplan
Cykelruteplan Holstebro Kommune
Cykelruteplan Ulfborg by
Cykelruteplan Vinderup by

Til toppen af siden


D

Det åbne land
Det åbne land omkring Holstebro by
Det åbne land omkring Ulfborg
Det åbne land omkring Vinderup
Detailhandel
Detailhandel eksisterende butiksareal
Detailhandel fremtidig butiksareal
Detailhandel i byudviklingsområder
Detailhandel særlig pladskrævende
Detailhandel, enkeltstående butikker
Dummy mellem indholdfortegnelse og indhold

Til toppen af siden


E

Ejsing
El- og naturgasledninger
Energi og affald - bæredygtig udvikling
Enghaven - byudviklingsområde
Erhverv - lokalisering
Erhverv og Hotelvirksomhed
Erhverv og klima
Erhvervsbebyggelse
Erhvervsbyen - Holstebro
Erhvervsområder
Erhvervsområder
Erhvervsområder

Til toppen af siden


F

Faktaboks - Lavbundsarealer
Find planen_old
Forslag
Forslag
Forurenet jord og genanvendelse
Friluftsliv
Fritidsanlæg - sportsanlæg

Til toppen af siden


G

Gå til søgning på forsiden
Gårdhøje - udbygning nordvest
Geologisk bevaringsværdi
Grundvand og drikkevand
Grønne områder
Grønne områder
Grønne områder

Til toppen af siden


H

Halgård nord - udbygning mod syd
Handbjerg
Handbjerg Marina
Handbjerg Møbelfabrik
Herregårde - Slotte
Herrup
Hidtidig planlægning
Hogager
Holstebro by
Holstebro midtby - Byudvikling - Omdannelse
Hornshøj - udbygning nordøst
Hostrup - byudviklingsområde
Husby

Til toppen af siden


I

Idom
Indledning
Indledning - Bysamfund og bydele
Indledning - Det åbne land
Indledning - Kommuneplan 2013
Indledning - Service
Indledning - Teknik og miljø
Infrastruktur og trafik

Til toppen af siden


K

Klimatilpasning
Kommuneplanstrategi
Kommuneplanstrategi 2015
Kommuneplantillæg
Kort
Kort med alle plantemaer
Krunderup
Kultur og fritid
Kulturhistoriske bevaringsværdier
Kulturmiljø - bevaringsværdige bygninger
Kystnærhedszone

Til toppen af siden


L

Landbrug
Landsbyer
Landskab
Landskab og natur - bevaring og udvikling
Lavbundsarealer og vådområder
Layout 2014
Lokalcentre
Lægehuse for praktiserende læger og speciallæger

Til toppen af siden


M

Målsatte naturområder
Matrikel
Mejdal og Halgård - udbygning i syd
Mejrup - udbygning mod syd
Midtbyplan
Midtbyplan - byomdannelse
Midtbyplan - helhedsplan
Miljøpåvirkning - nye områder
Miljøpåvirkning generelt
Miljøvurdering
Miljøvurdering - Vindmøller
Mogenstrup
Museer - Hjerl Hede

Til toppen af siden


N

Natur
Nr. Vosborg - Skærum
Nørre Felding

Til toppen af siden


O

Oldtidsvejen
Oversigt over tillæg

Til toppen af siden


0

01.C.01
01.C.02
01.C.03
01.C.04
01.C.05
01.C.06
01.C.07
01.C.08
01.C.09
01.C.10
01.C.11
01.C.12
01.C.13
01.C.14
01.C.15
01.C.16
01.C.17
01.C.18
01.C.19
01.C.19
01.C.20
01.C.21
01.C.22
01.C.23
01.C.24
01.C.25
01.C.26
01.C.27
01.C.28
01.C.29
01.C.30
01.T.01
02.B.01
02.B.02
02.B.03
02.B.04
02.B.05
02.B.06
02.B.07
02.B.08
02.B.09
02.B.10
02.B.11
02.B.12
02.B.13
02.B.14
02.B.15
02.B.16
02.B.17
02.B.18
02.B.19
02.B.20
02.B.21
02.B.22
02.B.23
02.B.24
02.B.25
02.B.26
02.B.27
02.B.28
02.B.28
02.B.29
02.B.29
02.B.30
02.B.31
02.B.31
02.B.32
02.B.33
02.B.34
02.C.01
02.C.02
02.C.03
02.C.04
02.C.05
02.C.06
02.C.07
02.C.08
02.C.09
02.C.10
02.C.11
02.C.12
02.C.13
02.C.14
02.E.01
02.E.02
02.E.03
02.E.04
02.E.05
02.E.06
02.E.07
02.E.08
02.E.10
02.E.11
02.E.12
02.E.13
02.E.14
02.E.15
02.E.16
02.E.17
02.E.18
02.E.19
02.E.20
02.E.21
02.E.22
02.E.23
02.E.24
02.E.26
02.E.27
02.E.28
02.E.29
02.E.31
02.F.02
02.F.02
02.F.03
02.F.04
02.F.05
02.F.06
02.F.07
02.F.08
02.F.09
02.F.10
02.F.11
02.F.12
02.F.13
02.F.14
02.F.15
02.F.16
02.F.17
02.F.18
02.F.19
02.F.20
02.F.22
02.F.22
02.F.23
02.F.24
02.F.25
02.F.26
02.F.27
02.F.28
02.F.29
02.F.30
02.F.31
02.F.32
02.F.32
02.F.33
02.F.34
02.F.35
02.O.01
02.O.02
02.O.03
02.O.04
02.O.06
02.O.07
02.O.08
02.O.09
02.O.10
02.O.11
02.O.11
02.O.12
02.O.15
02.O.16
02.O.17
02.O.18
02.O.19
02.O.20
02.O.21
02.O.22
02.O.23
02.O.24
02.O.25
02.O.26
02.O.27
02.O.28
02.O.30
02.O.31
02.O.32
02.O.33
02.O.34
02.O.35
02.O.36
02.O.37
02.O.38
02.O.39
02.O.40
02.O.42
02.O.43
02.O.44
02.T.01
02.T.02
02.T.03
03.B.01
03.B.02
03.B.03
03.B.04
03.B.05
03.B.06
03.B.07
03.B.08
03.B.09
03.B.10
03.C.01
03.C.02
03.E.01
03.E.02
03.E.03
03.E.04
03.E.05
03.E.06
03.E.07
03.F.01
03.F.02
03.O.01
03.O.02
03.O.03
03.O.04
03.O.05
03.O.06
03.O.07
03.T.01
03.T.02
03.T.03
04.B.01
04.B.02
04.B.03
04.B.04
04.B.05
04.B.06
04.B.07
04.C.01
04.C.02
04.C.03
04.C.04
04.E.01
04.E.02
04.E.03
04.E.04
04.F.01
04.F.02
04.F.03
04.F.04
04.F.05
04.F.06
04.F.07
04.F.08
04.O.01
04.O.02
04.O.03
04.O.05
04.O.06
04.O.07
04.O.08
04.O.09
04.T.01
04.T.02
04.T.03
05.B.01
05.B.02
05.B.03
05.B.04
05.B.05
05.B.06
05.B.07
05.C.01
05.C.02
05.C.03
05.C.05
05.C.06
05.E.01
05.E.02
05.E.03
05.E.04
05.F.01
05.O.01
05.O.02
05.O.03
05.O.04
05.O.05
05.O.06
05.T.01
05.T.02
06.B.01
06.B.02
06.B.03
06.C.01
06.E.01
06.E.02
06.E.03
06.E.04
06.E.05
06.F.01
06.F.02
06.F.03
06.F.04
06.O.01
06.T.01
07.B.01
07.C.01
07.E.01
07.F.01
07.F.02
07.O.01
07.O.02
08.B.01
08.B.02
08.B.03
08.B.04
08.C.01
08.E.01
08.E.02
08.F.01
08.O.01
08.O.02
08.O.03
08.O.04
08.O.05
09.B.01
09.B.02
09.B.03
09.C.01
09.C.02
09.E.01
09.E.02
09.E.03
09.F.01
09.F.02
09.O.01

Til toppen af siden


P

Printforside

Til toppen af siden


R

Rammekort
Rammeområder
Rammeområder for Borbjerg
Rammeområder for Bur
Rammeområder for Ejsing
Rammeområder for Handbjerg
Rammeområder for Herrup
Rammeområder for Hogager
Rammeområder for Holstebro
Rammeområder for Husby
Rammeområder for Idom
Rammeområder for Krunderup
Rammeområder for Mogenstrup
Rammeområder for Nr. Felding
Rammeområder for Ryde
Rammeområder for Sdr. Nissum
Rammeområder for Sevel
Rammeområder for Skave
Rammeområder for Staby
Rammeområder for Thorsminde
Rammeområder for Tvis
Rammeområder for Ulfborg
Rammeområder for Ulfborg Kirkerby
Rammeområder for Vinderup
Rammer i det åbne land
Rammerområder for Vemb
Råstoffer
Redegørelse - Akvakultur
Redegørelse - Bymønster
Redegørelse - Byomdannelse og kvalitet
Redegørelse - Bæredygtighed
Redegørelse - Børn og unge
Redegørelse - Detailhandel
Redegørelse - Erhverv og klima
Redegørelse - Friluftsliv
Redegørelse - Geologisk bevaringsværdi
Redegørelse - Grundvand og drikkevand
Redegørelse - Grundvandsbeskyttende tiltag
Redegørelse - Infrastruktur
Redegørelse - Klimatilpasning
Redegørelse - Kultur og fritid
Redegørelse - Kulturmiljø
Redegørelse - Kystnærhedszone
Redegørelse - Landbrug
Redegørelse - Landskab
Redegørelse - Natur
Redegørelse - Skovrejsning
Redegørelse - Støjende aktiviteter
Redegørelse - Turisme
Redegørelse - Uddannelse
Redegørelse - Vandindvinding
Redegørelse - Vandområder
Redegørelse - Vindmøller
Retningslinier for byudvikling
Ryde

Til toppen af siden


S

Sdr. Nissum
Service
Service
Service
Service
Sevel
Skave
Skoler
Skovrejsning
Slagterigrunden - byudviklingsområde
Sletten og Mejrup - udbygning i øst
Socialområdet
Sommerhusområder
Spildevandsrensning
Staby
Støjende aktiviteter
Sundheds- og omsorgsområdet
Sundhedscentret
Sygehusområdet - byudviklingsområde

Til toppen af siden


T

Tabel Holstebro bymidte afgrænsning
Teknik og miljø
Test_SIBO
Test_stort-kort
Thorsminde
Tillæg nr. 1 - Boligområde og kirkegård i Ulfborg
Tillæg nr. 10 - Område til én vindmølle syd for Nørre Vosborg
Tillæg nr. 12 - Område til vindmøller nordøst for Husby
Tillæg nr. 13 - Handbjerg Marina, Vinderup
Tillæg nr. 13 - Handbjerg Marina, Vinderup
Tillæg nr. 15 - Område til én vindmølle på Fugleøen ved Thorsminde
Tillæg nr. 16 - Område til boliger, natursø, offentlige og centerformål ved Alstrup i Holstebro
Tillæg nr. 17 - Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro
Tillæg nr. 18 - Boligområde i Ulfborg
Tillæg nr. 18 - Boligområde i Ulfborg
Tillæg nr. 19 - Boligområde ved Halgård Vest og centerområde nord for Viborgvej
Tillæg nr. 2 - Helikopterplads ved regionshospitalet
Tillæg nr. 20 - Område til offentlige formål, Staby Efterskole
Tillæg nr. 23 - Område til offentlige formål ved Idrætscenter Vest, Holstebro
Tillæg nr. 26 - Boligområde ved Tingagervej, Holstebro
Tillæg nr. 3 - Boligområde ved Herningvej 39
Tillæg nr. 4 - Ny bydel på slagteriet i Holstebro
Tillæg nr. 5 - Område til vindmøller sydvest for Hogager
Tillæg nr. 7 - Område til vindmøller nordøst for Skave
Tillæg nr. 8 - Centerformål i Enghaven, Holstebro
Tillæg nr. 9 - Slagterivirksomheder ved Naur og Sevel
Trafik og stier
Trafik og stier
Trafik og stier
Trekanten - byudviklingsområde
Turisme
Turisme - erhverv
Tvis

Til toppen af siden


U

Uddannelse
Uddannelses- og kulturbyen - Holstebro
Udviklingsmål for kommunen
Ulfborg by
Ulfborg Kirkeby

Til toppen af siden


V

Vandindvinding
Vandområder
Vedtaget
Vedtaget
Velfærdsteknologi og medborgerskab
Vemb
Vind. midtby Nørregade
Vind. midtby Søn. Nyl. A
Vind. midtby Søn. Nyl. B
Vind. midtby Søndergade
Vind. midtby Vesterg. A
Vind. midtby Vesterg. B
Vinderup by
Vindmøller
Visionen - til boksen
VVM - anlæg

Til toppen af siden


1

10.B.01
10.B.02
10.B.03
10.B.04
10.C.01
10.C.02
10.E.01
10.E.02
10.F.01
10.F.02
10.O.01
10.O.02
10.O.03
11.B.01
11.B.02
11.B.03
11.E.01
11.F.01
11.F.02
11.O.01
12.B.01
12.B.02
12.B.03
12.B.04
12.C.01
12.C.02
12.F.01
12.O.01
12.O.02
13.B.01
13.B.02
13.B.03
13.C.01
13.C.02
13.F.01
13.O.01
13.O.02
14.B.01
14.B.02
14.B.03
14.B.04
14.B.05
14.B.06
14.C.01
14.E.01
14.E.02
14.E.03
14.E.04
14.O.01
14.O.02
14.T.01
15.B.01
15.C.01
16.B.01
16.E.01
16.E.02
16.E.03
16.E.04
16.O.01
16.O.02
17.B.01
17.E.01
17.E.02
17.F.01
17.O.01
17.O.02
18.B.01
18.B.02
18.B.03
18.BF.01
18.E.01
18.E.02
18.O.01
18.O.02
18.O.03
18.T.01
19.B.01
19.B.02
19.E.01
19.E.02
19.O.01
19.O.02
19.T.01
19.T.02

Til toppen af siden


2

20.B.01
20.E.01
20.E.02
20.O.01
20.O.02
21.B.01
21.B.02
21.E.01
21.E.02
21.O.01
22.B.01
22.B.02
22.E.01
22.E.02
22.O.01
22.O.02
23.B.01
23.O.01
23.O.02
23.O.03
24.B.01
24.O.01
24.O.02
25.B.01
25.B.01
26.B.01
26.O.01
27.F.01
27.F.02
27.F.03
27.S.01
27.S.02
28.F.01
28.F.02
28.F.02
28.S.01
29.F.01

Til toppen af siden


3

30.S.01
30.S.02
31.F.01
31.F.02
31.F.03
31.S.01
31.S.02
31.S.03
31.S.04
31.S.05
32.S.01
33.F.01
33.S.01
33.S.02
33.S.03
34.E.01
34.E.02
34.E.03
34.E.04
34.F.01
34.F.02
34.F.03
34.F.04
34.F.05
34.F.06
34.F.07
34.F.08
34.F.09
34.F.10
34.L.01
34.O.01
34.O.02
34.O.03
34.O.04
34.O.05
34.O.06
34.T.01
34.T.02
34.T.03
34.T.03
34.T.04
34.T.05
34.T.06
34.T.07
34.T.07
34.T.09
34.T.10
34.T.11
34.T.12
34.T.13
34.T.14
34.T.15
34.T.16
34.T.17
34.T.19
34.T.19
34.T.20
34.T.21
34.T.21 VVM
34.T16

Til toppen af siden

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed