Planstrategi 2015 - Holstebro Kommune

Byrådets ideer og visioner for fremtiden

Busterminal

Offentlig høring

Kommuneplanstrategi 2015 har været ude i offentlig høring i perioden fra den 27. januar til den 30. marts 2016.

Der er modtaget i alt 17 indlæg fra foreninger, virksomheder, myndigheder og enkeltpersoner.

Byrådet har på mødet den 23. august 2016 behandlet de indkomne bemærkninger og har på denne baggrund besluttet, at der ikke skal foretages ændringer i den vedtagne Kommuneplanstrategi 2015.

De bemærkninger og indlæg, der er relevante, vil blive indarbejdet i forslaget til Kommuneplan 2017 – 2029.

Indlæggene fra offentlighedsfasen kan ses her: pdf Indlæg og høringssvar

Notat om indlæggene kan ses her: pdf Notat om indlæg og høringssvar

Kommuneplan

Strategien er et skridt på vejen til udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2017 – 2029, som Byrådet forventes at udsende i offentlig høring i maj 2017.

Forslaget til kommuneplanen vil fortælle, hvilke mål og retningslinjer Byrådet mener, der skal være styrende for udviklingen de kommende 12 år.

 

Holstebro Kommune samarbejder

Holstebro kommune er kraftcenter i Midt- og Nordvest- jylland - den nordlige del af Region Midt.

Holstebro kommune er vækstdriveren for erhvervsudviklingen i det nordvestjyske område. Vi gør det ikke alene - vi samarbejder med nabokommuner, byer og regioner nationalt og internationalt.

Vi søger indflydelse på planlægningen og udviklingen i hele regionen, de steder og på de områder hvor det kan gavne Holstebro Kommune og Nordvestjylland.

Samarbejde der skaber vækst og udvikling

Erhvervssamarbejde

Business Region Midt Vest er et erhvervsmæssige samarbejde i den vestlig og centrale del af regionen, der skal sikre en fortsat erhvervsmæssig vækst. Århus gør det, Nordjylland gør det, der er en stigende tendens til, at byer og regioner i højere grad end lande konkurrere om udenlandske investeringer.

I Business Region Midt Vest, tages den tendens alvorligt. Kommunerne er blevet enige om en fælles udviklingsstrategi som alle kommuner arbejder hen imod. Strategien fokuserer på, bedre markedsføring, uddannelse, infrastruktur, internationalisering m.v.

Målet er at udenlandske firmaer / multinationale selskaber vælger at placere deres investeringer i regionen som f.eks. datterselskaber eller regionale hovedkvarterer.

Samarbejde om energiplanlægning

Vi har i samarbejde med regionen og kommunerne i regionen udarbejdet et fælles energistrategisk afsæt til kommunale energistrategier.

Energiproduktion er et af de store væksterhverv i fremtiden. Ud over selvforsyning med vedvarende energi, skal vi eksportere forskellige energiformer til resten af regionen.

Grundlaget sikrer at de enkelte kommuner kan udarbejde en kommunal energistrategi der samarbejder med nabokommunernes energistrategier.

Energistrategien for Holstebro Kommune skal arbejde mod en erhvervsmæssig vækst indenfor vedvarende energi. Vi skal producere og eksporterer vedvarende energi til hele regionen og vi forventer at producere vedvarende energi til transportsektoren i hele Danmark.

Samarbejde i Nordvestjylland

I dag foregår der et samarbejde på en lang række områder med nabokommunerne. I forhold til Struer Kommune er samarbejdet omfattende. Omfanget af det fremtidige samarbejde skal gennemtænkes på ny, efter at en sammenlægning af Holstebro og Struer Kommuner ikke er blevet en realitet.

Der er gode muligheder for samarbejde på planlægningsområdet. Det samarbejde forventes indledt allerede i forbindelse med Kommuneplan 2017. Der er oplagte muligheder på områder som klimatilpasning, infrastruktur, detailhandel, turisme, vindmølleplanlægning m.v.

Kommuneplanstrategi 2015

I denne strategi har Byrådet valgt at fokusere på følgende strategiske indsatsområder:

Uddannelses- og kulturbyen – Holstebro

Bosætningsbyen – Holstebro

Erhvervsbyen – Holstebro

Bosætning og erhverv i lokalområderne

Holstebro midtby - byomdannelse

Energistrategi – bæredygtig udvikling

Landskab og natur - bevaring og udvikling

Turisme – et væksterhverv

Planstrategien udarbejdes med baggrund i planloven og den skal have følgende indhold:

Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling, en redegørelse for planlægningen siden sidste kommuneplanrevision og en beskrivelse af, hvilke dele af kommuneplanen der skal revideres.

Kommuneplan 2017 - 2029

Strategien danner grundlag for revision af kommuneplanen.

Hvilke dele af kommuneplanen skal revideres? - er det en delvis revision eller er det en revision af hele planen?

Det kan være vanskeligt at afgøre. Når vi peger på bestemte temaer vil de give anledning til ændringer af kommuneplanen.

De øvrige afsnit vil dog også blive gennemskrevet og opdateret. I den forbindelse kan det komme på tale at der lægges op til mindre ændringer i forslaget til Kommuneplan 2017 - 2029.

 

Åben

Samarbejde - alle muligheder er åbne

Borger

Holstebro borgere - nu med tøj på

Byliv i gågaden

Byliv i gågaden

Byliv ved åen

Byliv ved åen

Skuer

Byliv ved Nørreport

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed