Hidtidig planlægning

Anlæg smal

Efter Planlovens bestemmelser skal en planstrategi indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den sidste revision af kommuneplanen. Dette gælder både kommunal, regional og national planlægning. Den gældende plan, Holstebro Kommuneplan 2013-2025 er den seneste revision af kommuneplanen.


På nationalt niveau er der en ny landsplanredegørelse på vej, idet regeringen efter et valg skal udsende en redegørelse om landsplanarbejdet til brug for kommuneplanlægningen. Inden udarbejdelsen af Kommuneplan 2017-2029 forventes udmeldt nye statslige interesser i kommuneplanlægningen.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025 er under udarbejdelse i Region Midtjylland, den forventes vedtaget i begyndelsen af 2016.

Kommunens planer der er gennemført i perioden:

Tillæg til kommuneplan 2013-2025:

Nr. 1 - Boligområde og kirkegård i Ulfborg

Nr. 2 - Helikopterplads ved regionshospitalet

Nr. 3 - Boligområde ved Herningvej 39

Nr. 5 - Område til vindmøller sydvest for Hogager

Nr. 7 - Område til vindmøller nordøst for Skave

Lokalplaner:

Lokalplan nr. 1104 Offentlige formål ved Gl. Struervej. 19. August 2014

Lokalplan nr. 1093 Område til boliger, sø, offentlige formål og centerformål ved Alstrup, Holstebro. 19. August 2014

Lokalplan nr. 1105 Et boligområde i Tingagerparken ved Prins Buris Vej, Mejdal. 16. September 2014

Lokalplan nr. 1099 Butikker mm. ved Beethovensvej, Holstebro (Ellebækcentret). 7. Oktober 2014

Lokalplan nr. 1103 Fritidsområde ved Sportsvej i Ulfborg. 7. Oktober 2014

Lokalplan nr. 1084 Boligområde ved Halgård Vest. 16. December 2014

Lokalplan nr. 1107 Område til boliger, erhverv, anlæg og kirkegård i Ulfborg. 17. Februar 2015

Lokalplan nr. 1108 Boligområde ved Herningvej 39. 19. Maj 2015

Lokalplan nr. 1098 Område til butikker m.m. ved Døesvej, Holstebro (Nørrelandcenterområdet). 16 Juni 2015

Lokalplan nr. 1113 Erhverv m.m. syd for Lægårdvej, Holstebro. 18. August 2015

Lokalplan nr. 1109 Boligområde ved Guldblommen, Holstebro. 15. September 2015

Lokalplan nr. 1102 Område til vindmøller sydvest for Hogager. 6. Oktober 2015

 

Landsplanr

Landsplanredegørelsen 2013

Se den her:

 pdf Landsplanredegørelse 2013

Region

Vækst- og udviklingsstrategien for Region Midt

Se den her:

pdf Vækst- og udviklingsstrategi 2015 -2025 forslag

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed