Turisme - erhverv

Kitesurf Thorsm

I Holstebro Kommune er der rig mulighed for naturoplevelser indenfor vandring, cykling, golf, fiskeri, kitesurfing, sejllads, med mere. Vi markedsfører kommunen under de tre oplevelsesfyrtårne: Handbjerg Marina, Thorsminde og Holstebro by som Vestkystens kultur og shoppingcentrum.

Mål

  • Holstebro Kommune vil være en anerkendt og velbesøgt turistdestination med fokus på autentiske oplevelser i særklasse
  • Udvikle og omsætte idéer til gavn for de lokale virksomheder og skabe vækst for hele kommunen

Strategi - Vi arbejder med

De tre oplevelsesfyrtårne der er i kommunen skal videreudvikles. Den geografiske spredning gør, at alle dele af kommunen er dækket ind af fyrtårnene. For alle oplevelsesfyrtårnene gør sig gældende at merudnyttelse af naturressourcerne i form af etablering af vandre- og cykelstier bliver videreudviklet og arrangeret som pakketure således at det er let tilgængelige for forbrugeren. Samtidig med er en videreudvikling af infrastrukturen essentiel for både turister og borgere.

For at få turisterne til at blive længere samt at øge deres døgnforbrug, og derved skabe større turismeomsætning, skal der skabes flere booking- og oplevelsespakker i skuldersæsonen.

Hvad vil vi ændre i kommuneplanen

I samarbejde med lokale turistaktører og organisationer for autocampisterne, vil vi udpege arealer hvor det er muligt at etablere attraktive autocamperpladser, der også tager hensyn til byens rum, naturen og landskabet.

Hvad sker der

Oplevelsesfyrtårne

Holstebro Kommune er som turismedestination kendt for tre stærke oplevelsesfyrtårne, som er: Handbjerg Marina, Thorsminde og Holstebro som Vestkystens kultur- og shoppingcentrum.

Handbjerg Marina som oplevelsesfyrtårn med mulighed for at tiltrække nye turister indenfor sejlads, lystfiskeri, vinterbadere, autocampere, spisegæster med flere.

Thorsminde er en oplevelse med kant med mulighed for at tiltrække flere samt nye turister indenfor sejlads og lystfiskeri.

Holstebro by er Vestkystens Kultur- og shoppingcentrum. Byen er for femte gang kåret som Danmarks flotteste handelsby.

Alle disse fyrtårne styrker turismen i Holstebro Kommune, og kan ved videreudvikling være med til at tiltrække endnu flere danske og udenlandske turister.

Ny lov om Dansk Turisme – organisering i dansk turisme

Den 20. juni 2014 indgik regeringen og en bred kreds af Folketingets partier aftale om Væktsplanen for Dansk Turisme. Et centralt punkt i den nye vækstplan er ændringerne i organisering af den offentlige turismeindsats.

Ændringerne udmøntes bl.a. gennem en ny lov om dansk turisme. Loven indebærer, at der oprettes et Nationalt Turismeforum med et tilknyttet Advisory Board, som har ansvaret for den nationale turismestrategi. Derudover samles den regionale turismeindsats fremover i tre nationale udviklingskonsortier for: Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og Dansk Storby Turisme. Denne nye organisering har haft betydning for hele turismeområdet, dermed også for Holstebro Kommune. Den nye organisering er skitseret nedenfor:

Udover omstruktureringen i dansk turisme, har turisterne fået et andet rejse-, oplevelses- og informationssøgningsmønster. Digitalisering har vundet frem på mange områder, især det at være tilgængelig, når turisten er der, og på alle tider af døgnet er blevet essentielt, hvis en turismedestination skal tydeliggøre sig overfor en målgruppe.

Flere turismevirksomheder - flere turister

Fyrtårnene Handbjerg Marina, Thorsminde samt Holstebro by er med til at skabe rammerne for øget udvikling af turismevirksomheder og arbejdspladser, der hvor der er en kritisk masse af turister.

Derudover udvikles og skabes der nye indsatser, der kan være med til at styrke området som turismedestination.

Et eksempel herpå er "Geoparken Vestjylland". Geoparken kan være med til at formidle den geologiske arv, og parkens formål vil være at opleve, udforske og udvikle naturens område. Parken vil kunne bidrage til at tiltrække nye målgrupper indenfor nichesegmentet naturturisme. Geopark Vestjylland forventes at blive optaget på UNESCOs liste over Globale Geoparker i 2017.
Geoparkerne fortæller tilsammen historien om jordens skabelse over 4.600 millioner år - både de geologiske processer, der har fundet sted og menneskets rolle i udviklingen.

Et andet eksempel er "Naturpark Nissum Fjord". Nissum Fjord og opland er, af lokale interessenter, foreslået som fremtidig Naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning. Projektet skal være med til at skabe større kendskab til Nissum Fjord og dermed øge aktiviteten både i naturen og de turistattraktioner, herregårde, museer og havne der ligger omkring fjorden. Holstebro Kommune arbejder, i samarbejde med Lemvig Kommune, på at udvikle et projekt der kan opfylde de kriterier der er forudsætningen for, at området kan udpeges til naturpark.

For at tiltrække endnu flere turister indenfor nichesegmenterne er autocamperparkeringspladser en mulighed at profilere sig overfor en ny målgruppe. Ved etablering af autocamperparkeringsplads enten i bynært område eller tæt ved vandet kan Holstebro Kommune være med til at imødekomme de ønsker, autocampisterne har om at kunne overnatte bynært eller tæt på vandet.

Hvad har vi gjort

I Holstebro Kommune er der rig mulighed for naturoplevelser. Eksempelvis indenfor vandring, cykling, golf, fiskeri, kitesurfing, sejllads med mere. Vi markedsfører kommunen under de tre oplevelsesfyrtårne: Handbjerg Marina, Thorsminde og Holstebro by som Vestkystens kultur og shoppingcentrum.

Omorganiseringen i dansk turisme har betydet, at der er dannet tre nye centre: Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Erhvervs- og mødeturisme og Dansk Storbyturisme.

Kyst- og Naturturisme

Det center som Holstebro Kommune klynger sig op imod er Dansk Kyst- og Naturturisme – herunder de to partnerskaber, der allerede er etableret: Partnerskab for vestkystturisme og Partnerskabet Enjoy Limfjorden. Begge partnerskaber har til formål at udvikle turismen, skabe oplevelser for turisterne på tværs af de kommunale grænser.

I Partnerskabet for Vestkystturisme er der etableret et fælles markedsføringsbrand, der især er med til at styrke markedsføringen overfor det tyske marked.

I partnerskabet "Enjoy Limfjorden" er der etableret et stærkt fælles brand, der er med til at tiltrække flere turister fra både det tyske, danske og norske marked. Den fælles markedsføring har gjort det muligt at få et samlet stærkt brand, og har været med til at sætte Holstebro Kommune på turisternes mentale landkort.

Turistinformation - online

I Holstebro Kommune er den væsentligste del af turisterne feriegæster. Dette kræver en synlig online tilstedeværelse. Derfor har Holstebro Kommune opstillet 32 digitale touchskærme til turisterne, de steder hvor turisterne allerede er. Disse digitale touchskærme formidler information om, hvad der sker i hele kommunen, og er tilgængelige på strategisk placerede overnatningssteder og attraktioner.

Samtidig med er der blevet udviklet en app til turisterne, dermed kan turisterne altid være online til stede på destinationens platforme Visitholstebro og Facebook. Dette er en del af strategien om at yde den bedste gæsteservice, og om at være der, hvor turisterne er.

For at tiltrække en ny målgruppe er der på Handbjerg Marina blevet etableret en autocamperplads. Pladsen er etableret tæt ved vandet, og lever dermed op til autocampisternes forventning om at kunne overnatte ved vand, men samtidig også tæt på en by.

Udfordringer

De udfordringer kommunen står overfor i forhold til at tiltrække flere turister er at skabe et fælles brand, som aktørerne kan identificere sig med. Holstebro Kommune skaber rammerne for virksomhederne og hjælper med at identificere de udfordringer der kan være ved at drive en turismevirksomhed.

Forbedring af infrastrukturen og rammevilkår for vækst spiller en stor rolle for fremtidens turismevirksomheder og dermed også turister.

Turismeomsætning

Udfordringen er at få videreudviklet på de oplevelsesfyrtårne der allerede er, både for at tiltrække nye virksomheder, men også for at skabe flere arbejdspladser i de eksisterende virksomheder, der beskæftiger sig med turisme og dermed skaber lokal turismeomsætning.

En anden udfordring er, at få turisterne til at blive længere samt at øge deres døgnforbrug, og derved skabe en større turismeomsætning. Dette gøres bl.a. ved at skabe flere booking- og oplevelsespakker i skuldersæsonen, og at få skabt en opmærksomhed omkring de produkter, der allerede er etableret. I det hele taget en styrkelse af værdikædesamarbejdet mellem aktørerne. En udfordring som Holstebro Kommune arbejder løbende med.

 

Lystfiskere Thorsminde

Lystfiskere ved Thorsminde

Turistinformation

Turistinformation ved Bjerghuse

Bjerghuse

Bjerghuse sommerhusområde

Fjand Camping

Campingplads ved Fjand

Handbjerg Marina

Handbjerg Marina

Bro til badeø

I baggrunden bro til badeø

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed