Plannavn
Tillæg nr. 23 - Område til offentlige formål ved Idrætscenter Vest, Holstebro

Dato for offentliggørelse af forslag
20. juni 2017

Høringen starter
28. juni 2017

Høringen slutter
23. august 2017

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Kommuneplantillægget
 http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3735327_1498463375632.pdf

Nye rammeområder bliver udlagt eller ændret i tillægget:
02.O.44