Du er her: Forside Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg nr. 19 - Boligområde ved Halgård Vest og centerområde nord for Viborgvej

Plannavn
Tillæg nr. 19 - Boligområde ved Halgård Vest og centerområde nord for Viborgvej

Dato for offentliggørelse af forslag
21. februar 2017

Høringen starter
1. marts 2017

Høringen slutter
26. april 2017

Dato for vedtagelse
20. juni 2017

Dato for ikrafttræden
28. juni 2017

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Kommuneplantillægget
 http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3426363_1498461730785.pdf

Nye rammeområder bliver udlagt eller ændret i tillægget:
02.F.22

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed