Du er her: Forside Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg nr. 19 - Boligområde ved Halgård Vest og centerområde nord for Viborgvej

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 19 - Boligområde ved Halgård Vest og centerområde nord for Viborgvej 
Dato for offentliggørelse af forslag 21. februar 2017 
Høringen starter 1. marts 2017 
Høringen slutter 26. april 2017 
Dato for vedtagelse 20. juni 2017 
Dato for ikrafttræden 28. juni 2017 
VVM Kommuneplantillæg uden VVM 

Kommuneplantillægget
 http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3426363_1498461730785.pdf

Nye rammeområder bliver udlagt eller ændret i tillægget:
02.F.22

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed