Du er her: Forside Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg nr. 16 - Område til boliger, natursø, offentlige og centerformål ved Alstrup i Holstebro

Plannavn
Tillæg nr. 16 - Område til boliger, natursø, offentlige og centerformål ved Alstrup i Holstebro

Dato for offentliggørelse af forslag
21. juni 2016

Høringen starter
6. juli 2016

Høringen slutter
31. august 2016

Dato for vedtagelse
15. november 2016

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Kommuneplantillægget
 http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3184966_1467617936385.pdf

Nye rammeområder bliver udlagt eller ændret i tillægget:
02.F.02
02.B.31

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed