Du er her: Forside Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg nr. 16 - Område til boliger, natursø, offentlige og centerformål ved Alstrup i Holstebro

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 16 - Område til boliger, natursø, offentlige og centerformål ved Alstrup i Holstebro 
Dato for offentliggørelse af forslag 21. juni 2016 
Høringen starter 6. juli 2016 
Høringen slutter 31. august 2016 
Dato for vedtagelse 15. november 2016 
VVM Kommuneplantillæg uden VVM 

Kommuneplantillægget
 http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3184966_1467617936385.pdf

Nye rammeområder bliver udlagt eller ændret i tillægget:
02.F.02
02.B.31

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed