Plannavn
Tillæg nr. 18 - Boligområde i Ulfborg

Dato for offentliggørelse af forslag
15. november 2016

Høringen starter
23. november 2016

Høringen slutter
18. januar 2017

Dato for vedtagelse
21. marts 2017

Dato for ikrafttræden
29. marts 2017

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Kommuneplantillægget
 http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3267191_1490611305931.pdf

Nye rammeområder bliver udlagt eller ændret i tillægget:
04.B.01