Du er her: Forside Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg nr. 20 - Område til offentlige formål, Staby Efterskole

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 20 - Område til offentlige formål, Staby Efterskole 
Dato for offentliggørelse af forslag 20. december 2016 
Høringen starter 4. januar 2017 
Høringen slutter 1. marts 2017 
Dato for vedtagelse 18. april 2017 
Dato for ikrafttræden 26. april 2017 
VVM Kommuneplantillæg uden VVM 

Kommuneplantillægget
 http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3276948_1492761970850.pdf

Nye rammeområder bliver udlagt eller ændret i tillægget:
34.O.03

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed