Du er her: Forside Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg nr. 20 - Område til offentlige formål, Staby Efterskole

Plannavn
Tillæg nr. 20 - Område til offentlige formål, Staby Efterskole

Dato for offentliggørelse af forslag
20. december 2016

Høringen starter
4. januar 2017

Høringen slutter
1. marts 2017

Dato for vedtagelse
18. april 2017

Dato for ikrafttræden
26. april 2017

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Kommuneplantillægget
 http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3276948_1492761970850.pdf

Nye rammeområder bliver udlagt eller ændret i tillægget:
34.O.03

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed