Du er her: Forside Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg nr. 5 - Område til vindmøller sydvest for Hogager

Plannavn
Tillæg nr. 5 - Område til vindmøller sydvest for Hogager

Dato for offentliggørelse af forslag
19. maj 2015

Høringen starter
27. maj 2015

Høringen slutter
19. august 2015

Dato for vedtagelse
6. oktober 2015

Dato for ikrafttræden
14. oktober 2015

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Kommuneplantillægget
 http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2999635_1444291750407.pdf

Nye rammeområder bliver udlagt eller ændret i tillægget:
34.T.03

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed