Du er her: Forside Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg nr. 5 - Område til vindmøller sydvest for Hogager

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 5 - Område til vindmøller sydvest for Hogager 
Dato for offentliggørelse af forslag 19. maj 2015 
Høringen starter 27. maj 2015 
Høringen slutter 19. august 2015 
Dato for vedtagelse 6. oktober 2015 
Dato for ikrafttræden 14. oktober 2015 
VVM Kommuneplantillæg uden VVM 

Kommuneplantillægget
 http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2999635_1444291750407.pdf

Nye rammeområder bliver udlagt eller ændret i tillægget:
34.T.03

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed