Du er her: Forside Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg nr. 9 - Slagterivirksomheder ved Naur og Sevel

Plannavn
Tillæg nr. 9 - Slagterivirksomheder ved Naur og Sevel

Dato for offentliggørelse af forslag
17. november 2015

Høringen starter
25. november 2015

Høringen slutter
20. januar 2016

Dato for vedtagelse
21. juni 2016

Dato for ikrafttræden
29. juni 2016

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Kommuneplantillægget
 http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3018936_1467020209678.pdf

Nye rammeområder bliver udlagt eller ændret i tillægget:
34.E.03
34.E.04

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed