02.O.44 - Område til offentlige formål ved Idrætscenter Vest


Bestemmelser

Plannummer
02.O.44

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Anvendelse konkret
Skole

Bebyggelsesprocent
50

Etageantal
2.0

Bygningshøjde
12.0

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Skole, institution og idrætshal.

Parkeringspladser
Biler: 1 pr. 100 m2 skole, institution og idrætshal. Cykler: 1 pr. elev på skolen, ½ pr. barn i institutioner.

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1132

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 50 %.

Etager: Højst 2.

Bygningshøjde: Højst 12 meter

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Status

Forslag

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed