34.T16 - Vindmølleområde nordøst for Husby


Bestemmelser

Plannummer
34.T16

Område
Åbent land

Anvendelse generelt
Tekniske formål

Anvendelse specifik
Vindmølleanlæg

Bygningshøjde
149.9

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Indtil 12 vindmøller med en totalhøjde imellem 140 og 149,9 meter. Vindmøllerne opstilles i to parallelle rækker, og placeres således, at vingespidser ikke rækker ud over områdets afgrænsning.

Notat om zoneforhold
Landzone - skal ved lokalplanlægning forblive i landzone

Miljø
Lavbundsareal
Området er udpeget som et lavbundsareal, der er potentielt egnet som vådområde. Ved planlægning for et konkret vindmølleprojekt indenfor området skal det sikres, at vindmøllerne ikke bliver en hindring for at området kan omdannes til vådområde.

Andet
Bygningshøjde: 140 - 149,9 meter

Status

Forslag

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed