34.T.16 - Vindmølleområde nordøst for Husby


Bestemmelser

Plannummer
34.T.16

Område
Åbent land

Anvendelse generelt
Tekniske formål

Anvendelse specifik
Vindmølleanlæg

Andet
Området udtaget i forbindelse med den endelige vedtagelse af Tillæg nr. 14

Status

Forslag

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed