34.T.20 - Vindmølleområdde ved Thorsminde


Bestemmelser

Plannummer
34.T.20

Område
Åben land

Anvendelse generelt
Tekniske formål

Anvendelse specifik
Vindmølleanlæg

Anvendelse konkret
Vindmølleanlæg

Bygningshøjde
149,9

Anvendelse
Èn vindmølle på betingelse af, at den eksisterende vindmølle ca. 250 meter mod vest tages ned før den nye opstilles.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Der kan etableres én vindmølle med en totalhøjde mellem 125 og 149,9 meter, på matr. nr. 33a, Klitengene, Sdr. Nissum, eller matrikler der eventuelt udstykkes herfra. Vindmøllen placeres således, at vingespidser ikke rækker ud over afgrænsningen af rammeområde 34.T.20.

Notat om zoneforhold
Skal ved lokalplanlægning forblive i landzone.

Notat om bebyggelsesprocent
Bygningshøjde: mellem 125 - 149,9 meter

Status

Forslag

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed