34.T.21 - Vindmølleområde sydvest for Idom


Bestemmelser

Plannummer
34.T.21

Område
Åbent land

Anvendelse generelt
Tekniske formål

Anvendelse specifik
Vindmølleanlæg

Bygningshøjde
140.0

Anvendelse
Vindmøller

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Bebyggelsens / anlæggets karakter: Indtil 4 nye møller med en totalhøjde imellem 125 og 140 meter. Placering i to rækker eller på en linje.

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1133

Status

Forslag

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed