02.B.18 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.B.18

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Boligformål

Anvendelse specifik
Boligområde

Bebyggelsesprocent
50

Etageantal
3

Bygningshøjde
12

Anvendelse
Boligformål med mulighed for liberalt erhverv langs Herningvej og Viborgvej.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse, langs Herningvej og Viborgvej kan der opføres etagebebyggelse, mod Herningvej og Viborgvej skal bebyggelsens primære facade vende ud mod vejen og bebyggelsen skal placeres på en facadelinie, defineret af øvrig bebyggelse, så gaderummet fremhæves. Ny bebyggelse skal tilpasses
den eksisterende struktur i området. Tæt-lav bebyggelse kan indpasses i et eksisterende boligområde, såfremt bebyggelsens proportioner og struktur tilpasses områdets
karakter.

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Parkeringspladser
Åben-lav: mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav: mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, udtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig.

Bevaringsværdier
Poul Andersens Vej nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 15,
Allégade 8, 10, 13, 15 og 17, Langelinie 8A, Rolf Krakes Vej 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 og 40,
Godthåbsvej 14, Lægårdvej 3, 5, 7, 21, 23, 28, 29, 32, 40, 41, 54A, 54B
og 70, Langelinie 8B, 10A, 10B, 12, 14 og 16, V.F. Welschs Vej 1 og 3,
Granbakken 1 og 3, Skivevej 9, 14, 48 og 52, Sportsvej 7 og 15, Jens
Dahls Vej 1, Lægårddalen 2, 3, 10, 18, og 26, Viborgvej 4 og 6,
Mosebyvej 9B, Østerbrogade 7, 11, 34 og 36 samt Herningvej 76 og 78

Lokalplan/byplanvedtægt
Byplanvedtægt nr. 3, 4, 7, 15, 16 og 21 samt lokalplan nr.125, 138, 139, 146, 179, 223, 268, 356, 383, 387, 389, 396, 409, 1021, 1024 og 1096.

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Åben-lav: højst 30 %. Tæt-lav: højst 40 %. Etage: højst 50 %.

Etageantal: Højst 2. På 8zd, Ho. Markjorder fra Hjerm, højst 3. Etage højst 3.

Bygningshøjde: Højst 8,5 meter, på 8zd, Ho. Markjorder fra Hjerm, højst 10,3 meter, etagebebyggelse højst 12 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed