02.C.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.C.01

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Centerformål

Anvendelse specifik
Centerområde

Bebyggelsesprocent
40

Etageantal
2

Bygningshøjde
12

Anvendelse
Centerformål, dog ingen boliger

Butiksforsyning
Der må ikke indrettes butikker til handel med dagligvarer udover et bestående lavprisvarehus. Størrelsen på butikker til handel med udvalgsvarer må højst være 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik. Der må højst være 43.333 m2 butiksareal i området

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Aflastningscenter

Parkeringspladser
Biler: mindst 1 pr. 30 m2 bruttoetageareal til butik, dog mindst 2 pr. butik og mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal til erhverv, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 360

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 40 %.
Etager: Højst 2.
Bygningshøjde: Højst 12 meter

Andet
Butiksforsyning:
Der må ikke indrettes butikker til handel med dagligvarer udover et bestående lavprisvarehus. Størrelsen på butikker til handel med udvalgsvarer må højst være 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik. Der må højst være 43.333 m2 butiksareal i området.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed