02.C.06 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.C.06

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Centerformål

Bebyggelsesprocent
50

Etageantal
3

Bygningshøjde
9.5

Anvendelse
Centerformål

Butiksforsyning
Der må ikke etableres butik udover en mindre kiosk på højst 50 m2 i tilknytning til en anvendelse til vandrerhjem.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Vandrerhjem, hotel-, møde- og konferencefaciliteter

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal

Bevaringsværdier
Sysselting 2B

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1045

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 50 %.
Etager: Højst 3.
Bygningshøjde: Højst 9,5 meter.

Andet
Bevaringsværdier:
Sysselting 2B

Butiksforsyning:
Der må ikke etableres butik udover en mindre kiosk på højst 50 m2 i tilknytning til en anvendelse til vandrerhjem

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed