02.C.09 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.C.09

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Centerformål

Bebyggelsesprocent
50

Etageantal
2.5

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Centerformål

Butiksforsyning
Størrelsen på butikker til handel med dagligvarer må højst være 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik. Størrelsen på butikker til handel med udvalgsvarer må højst være 200 m2 bruttoetageareal pr. butik. Der må højst være 5000 m2 butiksareal i området

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Bydelscenter

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 30 m2 bruttoetageareal til butik, dog mindst 2 pr. butik og mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal til erhverv, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal

Bevaringsværdier
Struervej 11, 12A og 43

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1017

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 50 %.
Etager: Højst 2 ½.
Bygningshøjde: Højst 8,5 meter

Andet
Bevaring:
Struervej 11, 12A og 43

Butiksforsyning:
Størrelsen på butikker til handel med dagligvarer må højst være 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik. Størrelsen på butikker til handel med udvalgsvarer må højst være 200 m2 bruttoetageareal pr. butik. Der må højst være 5000 m2 butiksareal i området.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed