02.C.12 - Tillæg nr. 4 - Ny bydel på Slagteriet


Bestemmelser

Plannummer
02.C.12

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Bebyggelsesprocent
75

Etageantal
5

Bygningshøjde
18

Anvendelse
Centerformål

Butiksforsyning
Dagligvarer: Der kan etableres én butik med en størrelse
på højst 800 m2 bruttoetageareal

Udvalgsvarer: Der kan etableres butikker med en størrelse
på højst 100 m2 bruttoetageareal

Den samlede ramme for arealer til butikker er 2.000 m2

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Bebyggelsen kan indeholde en blanding af byerhverv*,
boliger, uddannelse, offentlige funktioner og kultur

*Byerhverv kan f.eks. være kontorer, butikker, kreative værksteder og
andre erhverv, der kan fungere side om side med boliger - uden at skabe gener i form af f.eks. støj, lugt, tung trafik mm.

Parkeringspladser
Med udgangspunkt i at parkeringen er fælles for bydelen fastlægges følgende parkeringsnormer*:

Genanvendte slagteribygninger: 1 plads/150 m2
Uddannelse: 1 plads/50 m2
Boliger >50 m2: 1 plads/bolig
Boliger <50 m2: 1/4 plads/bolig

Erhverv: 1 plads/100 m2
Andre funktioner: vurdering af behov

*Anlægges der flere pladser end normen skal dette ske i parkerings-hus eller -kælder.

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 75% for bydelen under ét

Etageantal: Højst 5 etager

Bygningshøjde: Højst 18 meter

Andet
Forsyning: Fjernvarme

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed