02.C.13 - Kommuneplan 2013-2025


Bestemmelser

Plannummer
02.C.13

Område
Alstrup Centerområde

Anvendelse generelt
Centerformål

Bebyggelsesprocent
30

Etageantal
2

Bygningshøjde
13

Butiksforsyning
Der må indrettes butik til handel med dagligvarer på max. 1.000 m2 bruttoetageareal. Der må indrettes kiosk i forbindelse med fritidsformål
på max. 100 m2. I alt må bruttoetagearealet til butiksformål ikke overstige 1.100 m2.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Idrætshaller, kontorer, parkering
og en dagligvarebutik.

Parkeringspladser
Parkering til butik indgår i det offentlige parkeringsområde.

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 30% for området under
ét.
Etageantal: Højst 2 etager
Bygningshøjde: Højst 13 meter for idrætshal, højst 8 meter for øvrig bebyggelse.

Andet
Butiksforsyning:
Der må indrettes butik til
handel med dagligvarer på max. 1.000 m2 bruttoetageareal. Der må indrettes kiosk i forbindelse med fritidsformål på max. 100 m2. I alt må bruttoetagearealet til butiksformål
ikke overstige 1.100 m2.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed