02.E.21 - Elkjærvej, Mejrup


Bestemmelser

Plannummer
02.E.21

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Bebyggelsesprocent
60

Etageantal
3

Bygningshøjde
10

Anvendelse
Erhvervsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Tungere erhverv. Produktions-, værksteds-, lager- og transportvirksomhed samt anden virksomhed, som efter Byrådets skøn hører naturligt til i området. Der må ikke etableres boliger.

Parkeringspladser
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal.

Notat om zoneforhold
Byzone

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 60 %.
Etager: Højst 3.
Bygningshøjde: Højst 10 meter.

Status

Vedtaget