02.E.23 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.E.23

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Bebyggelsesprocent
40

Etageantal
3

Bygningshøjde
55

Anvendelse
Erhvervsformål

Parkeringspladser
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal.

Bevaringsværdier
Søvej 2

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 183 og 373

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 40 %.
Etager: Højst 2 etager, dog højst 3 etager hvis det er nødvendigt for den indre funktion.
Bygningshøjde: Højst 11 meter, dog højst 15 meter hvis det er nødvendigt for den indre funktion. Højst 55 meter for en teletransmissionsmast.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed