02.E.29 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.E.29

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Bebyggelsesprocent
60

Etageantal
3

Bygningshøjde
15

Anvendelse
Erhvervsformål

Butiksforsyning
Størrelsen på butikker til særlig pladskrævende varegrupper må højst være 5.000 m2 bruttoetageareal pr. butik. I områderne 02.E.14, 02.E.07, 02.E.19, 02.E.29, 02.C.02, 03.E.01, 03.E.05, 03.E.06, 04.E.01, 04.E.04 og 05.E.01 må det samlede areal til særlig pladskrævende varegrupper ikke overstige 21.292 m2 bruttoetageareal.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Tungere erhverv. Produktions-, værksteds-, lager- og transportvirksomhed samt anden virksomhed, som efter Byrådets skøn hører naturligt til i området. Der må ikke etableres boliger. Detailhandel til særlig pladskrævende varegrupper.

Parkeringspladser
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal.

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Byplanvedtægt nr. 13 samt lokalplan nr. 349 og 405

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 60 %.
Etager: Højst 3.
Bygningshøjde: Højst 15 meter.

Andet
Butiksforsyning: Størrelsen på butikker til særlig pladskrævende varegrupper må højst være 5.000 m2 bruttoetageareal pr. butik. I områderne 02.E.14, 02.E.07, 02.E.19, 02.E.29, 02.C.02, 03.E.01, 03.E.05, 03.E.06, 04.E.01, 04.E.04 og 05.E.01 må det samlede areal til særlig pladskrævende varegrupper ikke overstige 21.292 m2 bruttoetageareal.

Status

Vedtaget