02.F.02 - Idrætsanlæg ved Mozartsvej


Bestemmelser

Plannummer
02.F.02

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
2.0

Bygningshøjde
13.0

Anvendelse
Fritidsformål

Butiksforsyning
Idrætsanlæg

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1093

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent Højst 10 %.

Etager: Højst 2.

Bygningshøjde 13 meter

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed