02.F.03 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.F.03

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Park og naturområde. Der kan opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets anvendelse. Der må højst opføres 150 m2 klubhuse eller lignende. Der må højst opføres 100 m2 sheltere, overdækkede opholdsarealer eller lignende.

Bevaringsværdier
Fredning med fortidsminder

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Byplanvedtægt nr. 33 samt lokalplan nr. 132, 193 og 1005

Notat om bebyggelsesprocent
Etager: Højst 1.
Bygningshøjde: Højst 6 meter.

Andet
Bevaring: Fredning med fortidsminder

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed