02.F.06 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.F.06

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Bygningshøjde
5

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Park og idrætsanlæg. Der kan opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets anvendelse uden for kirkezone 1. Der må højst opføres 150 m2 klubhuse eller lignende. Der må højst opføres 100 m2 sheltere, overdækkede opholdsarealer eller lignende.

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 204 og 379

Notat om bebyggelsesprocent
Etager: Højst 1.
Bygningshøjde: Højst 5 meter.

Status

Vedtaget