02.F.07 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.F.07

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Bygningshøjde
4

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Park. Der kan opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets anvendelse.

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 294

Notat om bebyggelsesprocent
Bygningshøjde: Højst 4 meter.

Status

Vedtaget