02.F.08 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.F.08

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Anvendelse specifik
Kolonihaver

Etageantal
1

Bygningshøjde
4

Anvendelse
Kolonihaverne må kun anvendes som daghaver. Overnatning kan ikke tillades.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
På hver dagparcel må højst opføres 12 m2 bebyggelse.

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Byplanvedtægt nr. 25

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed