02.F.12 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.F.12

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Skov og naturområde. Der kan opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets anvendelse samt et vandværk ved Idomvej. Der må højst opføres 150 m2 klubhuse eller lignende. Der må højst opføres 100 m2 sheltere, overdækkede opholdsarealer eller lignende.

Notat om zoneforhold
Delvist i byzone - landzone skal ved senere lokalplanlægning overføres til byzone.

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1046

Notat om bebyggelsesprocent
Etager: Højst 1.
Bygningshøjde: Højst 6 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed